Verantwoording collectes en giften over de maand november
Collectes Kerk 11-11 € 959,32
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.480,79
Giften kerk Zuid via contactpersoon € 20,00
Grote kerk 11-uurs dienst 04-11 € 135,95; 11-11 € 74,85; 18-11 € 122,25
Welkomstdienst Oase 18-11 € 764,88
Collecte Schakel 04-11 € 207,05; 11-11 € 119,55; 25-11 172,50
Collectes jeugd Noord € 485,03; Oost € 333,59; Zuid € 232,12; Arke € 243,95
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 04-11 € 124,10
Diaconie 04-11 € 147,45; 07-11 € 626,70; 11-11 € 67,20; 25-11 € 1.453,94
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 04-11 € 948,37 ZWO project India;
11-11 € 642,10 Comin; 18-11 € 1.281,91 Jemen; Gift via contactpersoon € 20,00 Sulawesi

Verantwoording collectes en giften over de maand december
Collectes Kerk 02-12 € 199,08; 09-12 € 701,49; 24-12 € 764,63; 31-12 € 644,16
Giften wijk kerk € 45,00; € 100,00 (Oase); € 500,00 (Menorah); € 50,00 (Zuid); € 100,00 (Arke);
Giften kerk € 100,00; € 1.200,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.377,14
Grote kerk 11-uurs dienst 02-12 € 108,60; 09-12 € 142,70; 16-12 € 89,90; 23-12 € 76,30;
€ 25-12 € 116,15; € 30-12 € 148,95
Collecte Schakel 09-12 € 170,57; 26-12 € 106,65
Collectes jeugd Noord € 446,49; Oost € 371,51; Zuid € 89,21; Arke € 198,40
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 02-12 € 132,20
Legaat Arke € 1.000,00
Missionair werk in Nederland (Afdracht collecte) 23-12 € 714,60
Algemeen kerkenwerk Oecumenisch (Afdracht collecte) 09-12 € 550,06
Diaconie 02-12 € 102,65; 09-12 € 146,80; 16-12 € 568,25 (schuld hulpmaatje); 16-12 € 93,10;
23-12 € 82,75; 25-12 € 180,08; 30-12 € 588,55; gift € 10,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 02-12 € 830,49 ZWO project India;
23-12 € 1.200,49 Vluchtelingen kinderen; 25-12 € 1.288,34 Vluchtelingen kinderen

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com