Verantwoording collectes en giften over de maand januari
Collectes Kerk 01-01 € 95,70; 13-01 € 123,95; 27-01 € 162,62
Giften wijk kerk € 100,00 (Zuid); € 100,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.228,33
Welkomsdienst Oase 20-01 € 532,80
Grote kerk 11-uurs dienst 06-01 € 100,32; 13-01 € 112,90; 20-01 € 153,19; 27-01 100,00
Collecte Schakel 13-01 € 214,50; 27-01 € 213,89
Collectes jeugd Noord € 364,11; Oost € 165,03; Zuid € 143,96; Arke € 219,62
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 06-01 € 111,96
Algemeen kerkenwerk Oecumenisch (Afdracht collecte) 13-01 € 731,57
Diaconie 06-01 € 282,65; 10-01 € 20,40; 13-01 € 115,35; 27-01 € 105,75
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 06-01 € 896,25 ZWO project Oeganda; 20-01 € 1.234,69 Noodhulp Lesbos; 27-01 € 785,77 Stichting Present; gift € 109,25 Dorcas; € 20,00 Kinderen in de knel

Verantwoording collectes en giften over de maand februari
Collectes Kerk 17-02 € 767,85
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.497,53; Ouderenpastoraat 03-02 € 263,18
Welkomsdienst Oase 17-02 € 960,98
Grote kerk 11-uurs dienst 10-02 € 105,30; 17-02 € 89,85
Collecte Schakel 10-02 € 222,43; 24-02 € 119,60
Gift Warrenhove € 200,00
Collectes jeugd Noord € 263,25; Oost € 89,50; Zuid € 259,15; Arke € 87,90
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 03-02 € 103,95
Jeugd- en Jongerenwerk (JOP) (Afdracht collecte) 10-02 € 745,40
Diaconie 10-02 € 114,00
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 03-02 € 1.602,31 ZWO project Oeganda;10-02 € 537,77 Vluchtelingen kinderen; Gift € 100,00 ZWO project Oeganda
Legaat € 9.675,00

Verantwoording collectes en giften over de maand maart
Collectes Kerk 10-03 € 811,98; 17-03 € 652,38; 31-03 € 916,26; 24-03 € 851,28; 15-03 € 22,05
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.483,81; Ouderenpastoraat 03-03 € 291,41
Welkomsdienst Oase 17-03 € 1.037,78
Collecte Schakel 10-03 € 205,40; 24-03 € 48,00; 24-03 (afdracht collecte) € 232,75 Trijntje Beimers
Gift kerk € 5,00
Collectes jeugd Noord € 6,05
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 03-03 € 82,50
Diaconie 13-03 inloophuis € 356,22; gift € 20,00 inloophuis
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) € 1.091,10 ZWO project Oeganda; Gift € 20,00 ZWO project Oeganda, 10-03 € 974,72 (40 dg) nieuw begin Cuba; 17-03 € 838,93 (40 dg) kind slaven India; 24-03 € 833,35 (40 dg) nieuw begin gedetineerden in Nederland; 31-03 € 710,90 (40 dg) nieuw begin voor kerken in Nederland

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com