Verantwoording collectes en giften over de maand april
Collectes Kerk 07-04 € 846,42; 14-04 € 597,71; gift via contactpersoon € 20,00; € 5,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.787,78
Themadienst Menorah 14-04 € 434,87
Collecte Schakel 07-04 € 215,87; 28-04 € 112,25
Collectes jeugd Noord € 315,41; Oost € 127,18; Zuid € 254,25; West € 56,95
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 21-04 € 42,35
Diaconie 19-04 € 252,40; 28-04 € 135,75
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 07-04 € 1.176,25 Weeskinderen Rwanda;
12-04 € 732,05 maaltijd Oase t.b.v. Bacin Roemenië; 14-04 € 839,80 Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum; 18-04 € 869,87 noodhulp cycloon Idai; 21-04 € 1.542,23 PKN Zending Pakistan; 28-04 € 858,16 Oase t.b.v. Casa Rafa; 28-04 € 470,55 Zuiderkerk t.b.v. Project Bozies Roemenie;
Giften € 10,00 en € 20,00 t.b.v. Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum
Spaardoosjes 40 dg tijd Arke € 24,23

Verantwoording collectes en giften over de maand mei
Collectes Kerk 12-05 € 754,42
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.013,30; ouderenpastoraat € 287,48
Collecte Schakel 05-05 € 198,40; 19-05 € 161,10
Collectes jeugd Noord € 281,22; Oost € 96,41; Zuid € 77,20; West € 149,30
Collectes jeugd algemeen 26-05 € 800,92
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 05-05 € 119,10
Diaconie 30-05 schuldhulpmaatje € 171,90
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 05-05 € 865,78 ZWO project
Oeganda; 19-05 € 963,37 PKN steunt Syrië in oorlogstijd; 26-05 € 730,99
vluchtelingenkinderen

Verantwoording collectes en giften over de maand juni
Collectes Kerk 23-06 € 593,70
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 3.169,58; ouderenpastoraat € 316,25
Collecte Trouwdienst 07-06 € 67,10
Collecte Schakel 02-06 € 164,82; 16-06 € 151,85
Collectes jeugd Noord € 388,50; Oost € 339,21; Zuid € 87,80; West € 135,80
Collectes jeugd algemeen 30-06 € 650,85
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 02-06 € 99,50
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 02-06 € 882,77 ZWO project
Oeganda; 02-06 Gift € 10,00 ZWO Project Oeganda; 09-06 € 1.281,00 project
Rwanda; 07-06 € 162,00 Werelddiaconaat; 16-06 € 1.058,76 Vluchtelingen Nigeria;
30-06 € 482,02 Vluchtelingenkinderen

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com