Solidariteitskas, gemeenten helpen elkaar
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk. De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte bijdrage van alle gemeenten die lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor onze gemeente is die voor 2019 vastgesteld op € 20.000,-. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen vragen wij u om een bijdrage van €10. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Namens College van Kerkrentmeesters

PS
In het verleden werd deze brief gericht aan alle personen die volgens de kerkelijke administratie 'Hoofden' (en dan inclusief een mogelijke partner) van een adres waren en daarnaast ontvingen alle nog als thuiswonend geregistreerd zijnde kinderen vanaf 18 jaar deze brief. Wij werden er door de landelijke kerk op geattendeerd dat niet alleen de Hoofden, maar zeker ook eventuele partners een onderdeel vormen van de berekening van het eerder genoemde bedrag. Daarom zullen nu dit jaar ook partners op hun eigen naam deze brief ontvangen.

Aanvulling
Bovenstaand stukje treft u aan bij de acceptgirokaarten van de Solidariteitskas. Bij de aanmaak van deze acceptgiro's kwam een ernstige storing naar voren. Dat heeft de software leverancier snel opgelost. Maar bij dat gehele proces is bij een aantal gemeenteleden, die als Hoofd van het gezin geregistreerd staan, nog wel per abuis ook de naam van een partner geprint terwijl dat juist niet de bedoeling was. Het maakt voor de verdere verwerking van uw bijdrage niets uit.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem van Mersbergen

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com