Voortgang verkoop De Arke.
Hoewel we tijdens het onderhandelingsproces daar niet inhoudelijk op in kunnen gaan, informeren we u hierbij op hoofdlijnen over het proces tot nu toe. We laten ons in het verkoopproces bijstaan door adviseurs van stichting KKG, gespecialiseerd in verkoop van kerkgebouwen. Zij hebben het gebouw bekeken en ons geadviseerd inzake vormen van herbestemming en waarde. Na een verkennend gesprek heeft de eerste belangstellende de afgelopen zomerperiode gebruikt na te denken over hun wensen en mogelijkheden. We verwachten op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of we het eens kunnen worden over de verkoopvoorwaarden. Dan informeren we u verder.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Rolf van wijk

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com