College van Kerkrentmeesters

Voortgang verkoop De Arke
Hoewel we tijdens het onderhandelingsproces daar niet inhoudelijk op in kunnen gaan, informeren we u hierbij op hoofdlijn over het proces tot nu toe. We laten ons in het verkoopproces bijstaan door adviseurs van stichting KKG, gespecialiseerd in verkoop van kerkgebouwen. Zij hebben het gebouw bekeken en ons geadviseerd inzake vormen van herbestemming en waarde. Na een verkennend gesprek heeft de eerste belangstellende de afgelopen zomerperiode gebruikt na te denken over hun wensen en mogelijkheden. Op dit moment zijn we in overleg of we het eens kunnen worden over de verkoopvoorwaarden.
Zodra er meer bekend is zullen we u informeren via de gebruikelijke weg.
College van Kerkrentmeesters

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com