Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’
In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 20 januari 2020 wordt de envelop bij u bezorgd. In de week daarna wordt uw antwoord weer opgehaald. Eventueel kunt u de envelop ook zelf inzenden of deponeren in de brievenbus van uw kerk.

In Geandewei van 29 november 2019 is de begroting 2020 gepubliceerd. Hieruit blijkt een tekort van ruim €90.000,- voor 2020. Voorzienbaar is dat het tekort hoger zal uitvallen in verband met vervanging van predikanten tijdens ziekte.

Het thema ‘Geef voor je kerk’ is zeker geen loze kreet. Wij rekenen op u!

Abonnementstarief Geandewei
Al enige jaren wordt een vrijwillige bijdrage van € 27,50 per jaar voor het abonnement van de Geandewei gevraagd. Uitgangspunt is altijd geweest dat de bijdragen kostendekkend moeten zijn. Afgelopen twee jaar bleek dat niet meer het geval. De jaren daarvoor hadden gelukkig een klein overschot, dat is nu op. Daarom heeft ons college helaas moeten besluiten om de (minimum) vrijwillige bijdrage voor 2020 jaar te verhogen naar € 30,- We hopen daar weer een poosje mee vooruit te kunnen. Wij rekenen op uw begrip.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com