De Arke verkocht
Op 30 juni zijn vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en van de Protestantse Gemeente te Drachten bij de notaris geweest om hun handtekeningen te zetten onder de notariële verkoopacte.
Daarmee is het afscheid van dit kerkgebouw definitief geworden.
Bijgaand een foto van de ondertekening bij de notaris.
College van Kerkrentmeesters,
Cor Staal, voorzitter,
Henk Tiegelaar, secretaris.

Financiën Protestantse Gemeente Drachten
In de vorige Geandewei hebt u kunnen lezen dat kerkgebouw de Arke definitief verkocht is. Verzuimd is daar bij te vermelden wat de opbrengst is geweest. Deze bedroeg € 615.000.
Gebruikelijk is dat omstreeks deze tijd ook meestal de jaarcijfers van de kerk worden gepubliceerd. Helaas heeft ‘corona’ hier ook voor vertraging gezorgd. Tevens zijn enkele waarderingsgrondslagen ingrijpend gewijzigd, waardoor meer overleg nodig is geweest. Het streven is om in september de jaarcijfers 2019 te presenteren.
Wat betreft collecteopbrengsten hebt u al enige tijd geen verantwoording gezien in Geandewei. Het kerkelijk bureau werkt aan nieuw overzicht.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Henk Tiegelaar

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com