Nieuw ZWO jaarproject; Fryslân foar Rwanda
Rwanda is een klein, dichtbevolkt Afrikaans land met 12 miljoen inwoners. 45% van de bevolking leeft in armoede. In 1994 werd het land getroffen door een verschrikkelijke genocide. Bijna een miljoen mensen werden vermoord. Een zeer traumatische gebeurtenis, die nog steeds zijn sporen trekt in de samenleving. Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Dit jaar sluit Drachten zich hierbij aan. Het Kerk In Actie project zet zich in voor weeskinderen, jongeren en boeren.
• De Diaconessen Rubengera leren boeren en boerinnen nieuwe, duurzame en productieve landbouwmethoden. Ze krijgen voorlichting, een praktische training en leggen ze zich toe op meer verschillende producten.
• De EPR (Evangelisch Presbyteriaanse kerk Rwanda) wil een plek zijn van hoop, hulp en verzoening. In iedere kerk zijn er activiteiten voor jongeren zoals zondagsscholen en muziekgroepen, steun bij het volgen van een beroepsopleiding of het starten van een bedrijf. Ook zijn er gespreksgroepen van daders en slachtoffers, waar zij leren om goed te kunnen samenleven.
• Mwana Ukundwa (geliefd kind) zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda. Men zoekt opvangfamilies voor de kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Bij de oprichting in 1995 ging het om weeskinderen ten gevolge van de genocide en nu voor kinderen die wees zijn doordat hun ouders overleden aan aids.

Fryslân foar Rwanda!
Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee? Eén maal per maand is de opbrengst van de 1e collecte voor dit ZWO jaar-project. De eerstvolgende keer op 11 oktober.
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Stichting Schuldhulpmaatje Drachten en omgeving
Coördinator: Johan Nota, T: (06) 222 278 49
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.schuldhulpmaatje.nl

Doelstelling:
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat. Zij kunnen ook behulpzaam zijn bij het voorkomen van schulden.

Geldzorgen? SchuldHulpMaatje Drachten wil helpen
In ons land heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. In de gemeente Smallingerland is het niet anders. In de huidige situatie worden de problemen nog groter. Onbetaalde rekeningen stapelen zich op, veel mensen weten niet hoe ze nog rond moeten komen en zien er tegenop om hun post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Drachten e.o. willen helpen om dit soort problemen op te lossen. Blijf er niet mee rond lopen, maar zoek hulp. Samen lukt ‘t. Onze vrijwilligers zijn deskundig en zij hebben ervaring. Hun hulp is in alle gevallen gratis.
Neem voor een eerste gesprek contact op met onze coördinator in Drachten: Johan Nota, T: (06) 222 278 49 of via de mail, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de schuld, uit de schuld
“Van de een op de andere dag moest ik lege flessen wegbrengen om boodschappen te kunnen doen”. John windt er geen doekjes om dat hij in een lastig parket terecht kwam na zijn echtscheiding. Die was nog eens heel pijnlijk ook. Naast het verdriet en de boosheid moest hij ook leren omgaan met één salaris. “Met ons gezamenlijke inkomen konden we drie keer per jaar op vakantie en reden we in een leuke auto. Met mijn salaris alleen was het een ander verhaal. Ik had soms geen geld om eten te kopen voor mijn twee kinderen. Het was ook een nadeel dat ik gewoon niet zo handig ben in het bijhouden van een administratie.”
Door alle stress had John een redelijk kort lontje. Maar het ging goed fout als hij de belastingdienst aan de telefoon had. John besloot om hulp te vragen bij de sociale dienst. Hij had in zijn omgeving genoeg ellende gezien bij mensen die diep in de schulden waren geraakt. Dat wilde hij voor zichzelf beslist voorkomen. Maar zolang je geen schulden hebt, kan de sociale dienst je niet helpen.
Gelukkig bracht de ambtenaar hem wel in contact met SchuldHulpMaatje. “Anja heeft mij uit de tunnel getrokken”, blikt John terug. “Als ik het niet meer zag zitten gaf zij me nieuwe moed. En lastige telefoontjes deed zij gelukkig voor mij. Ik ontplofte als iemand me niet begreep of een beetje bot was. Zij hielp me ook met brieven schrijven aan schuldeisers met het verzoek voor een betalingsregeling.
Zonder mijn maatje Anja had ik het niet gered. Dan was er geen geld geweest voor boodschappen en had ik mijn huis bij opbod moeten verkopen. Gelukkig heb ik nu mijn zaken weer goed op de rit. Ik houd zelfs geld over en spaar nu voor een vakantie. Ik ben Anja zo dankbaar. Zij is echt een supermens.”

Diaconie PG Drachten in tijden van corona

Coronamaatregelen
Vanaf 1 juni 2020 zijn er al veel maatregelen die de verspreiding van corona moeten voorkomen, versoepeld.
De basisscholen zijn weer volledig open, u mag weer naar een restaurant en u kunt bij mooi weer op een terrasje genieten van een hapje en een drankje. Een vakantie naar het buitenland is weer mogelijk. In eigen land gaan veel voorzieningen op campings en vakantieparken weer open. Een dagje uit is, bij reservering, weer mogelijk. Ook de kerkgang kan per 1 juli, zij het onder voorwaarden, langzaam weer op gang komen.
Coronagevolgen
Ziek: In het Noorden heeft het virus minder hard toegeslagen. Er zijn wel mensen ziek geworden, ook binnen onze gemeente. Mensen die ziek zijn geweest hebben vaak nog een lange weg van herstel nodig.
Zorg: Ondanks dat we afstand moeten houden en dat we niet meer spontaan bij iemand op bezoek konden, ontstonden er ook mooie initiatieven. Telefoon- en hulplijnen, er kwam meer saamhorigheid. Met name dat laatste moeten we zien vast te houden, ook nu alles misschien weer wat gewoner begint te worden.
Economisch:
Naast de mensen die ziek zijn geworden heeft Corona ook een grote impact op de economie. De kans dat we in een recessie komen is groot. Een recessie heeft gevolgen op werk en op inkomen. Een deel wordt nu nog opgevangen door regelingen vanuit de overheid.

Oproep diaconie
Mensen kunnen op verschillende manieren geraakt worden door deze crisis, financieel bijvoorbeeld. Als diaconie willen wij er voor deze mensen zijn, of ze nu lid of geen lid zijn van PGDrachten. Het is vaak lastig om over geld, inkomen en schulden te praten. We schamen ons er vaak voor. Mocht u in financiële nood zijn of komen (of het nu komt door de crisis of anderszins) schroom niet om aan de bel te trekken. Ook een oproep aan gemeenteleden: mocht u iemand kennen van wie u denkt dat hij of zij gebaat is bij steun, dan mag u dat ook melden. Belangrijk is hierbij wel, doe het altijd in overleg en met goedvinden van de persoon waarom het gaat!
De diaconie is er om u met raad en/of daad te helpen of bij te staan. Dit kan financieel zijn of we kunnen u misschien met raad verder helpen. De diaconie heeft een breed netwerk dat ingezet kan worden om u verder te helpen. We behandelen uw vraag altijd strikt vertrouwelijk!

Contact
Als u vragen hebt of u hebt ondersteuning nodig, dan kunt u een beroep doen op uw wijkdiaken. Als u dat lastig vindt, leg dan de vraag neer bij iemand die u kent, bijvoorbeeld uw contactpersoon, ouderling of dominee, zij weten ook waar zij de vraag kunnen stellen. De mailadressen van de vijf deelgebieden zijn:
Deelgebied Noordoost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Noordwest: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Oost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Zuid: (0512) 53 27 60
Deelgebied West: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Smallingerland
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse, algemene, initiatieven bedacht. Deze zijn vaak te vinden in regionale kranten of sites. Via de MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op hulp en zorg gebied. Zie www.moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen 0512-334112. Voor alle welzijns-en WMO-vragen kunt u ook een beroep 21*) doen op Carins en voor financiën bij het PING loket (onderdeel van Carins). Zie www.carins.nl of via telefoonnummer 088-5065400

Een urgente oproep van deelgebied West
Zorg om en voor elkaar is een belangrijke opdracht binnen de kerk. Naast het pastoraat vervult de diaconie een belangrijke rol in deze opdracht. En dat kan niet zonder mensen die zich daarvoor willen inzetten. Deelgebied West doet om deze reden een dringend en ook urgente oproep, help ons om het diaconaat in leven te houden. West roept gemeenteleden op om als diaconaal rentmeester of als diaken aan de slag te gaan. Als u zich aangesproken voelt en graag uw (zorg)steentje bij wilt dragen, meldt u dan bij Jan Fillekes via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot slot
Als diaconie juichen we alle activiteiten en initiatieven van harte toe en willen wij deze ook graag ondersteunen. Schroom niet een beroep te doen op de diaconie in grote, maar zeker ook in kleine dingen. Dat we op deze manier wat mogen en kunnen betekenen voor de straat, de buurt, de wijk voor de inwoners van Drachten.
Een hartelijke groet,
namens de diaconieën van de PG Drachten,
Arjan Boven

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma
Mevr. De Rooweg185
T: (0512) 53 94 65

Taakgroep MZO
Als taakgroep MZO willen wij ondersteuning bieden aan de mantelzorger wanneer hij /zij daar behoefte aan heeft. Hiermee willen wij overbelasting van mantelzorgers helpen voorkomen. De taakgroep MZO werkt samen met de Zorgbuurtsuper van de Gemeente Smallingerland. De taakgroep nodigt mantelzorgers uit om eerst de vragenlijst in te vullen die staat op de website van de zorgbuurtsuper, W: www.zorgbuurtsuper.nl. Het doel van deze vragenlijst is een onderzoek te doen naar de zorgbelasting van de mantelzorgers. De uitslag kan besproken worden met de mantelzorger. Via de Zorgbuurtsuper kan zo nodig overlegd worden met andere professionele zorgverleners in de eerste lijn.
Lukt het niet om de lijst in te vullen kunt u contact opnemen met Onderstaande personen. Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt uw privacy door ons steeds zorgvuldig bewaakt. De leden van de taakgroep hebben als diaken of als vrijwilliger in de PGD, een verklaring van geheimhouding afgelegd.
Informatie:
Wijk Oost: Anne Oosterveld T: (0512) 51 92 89
Wijk Noord: Gert van Dam, T: (0512) 53 28 08
Wijk Zuid: Rie Zijlstra, T: (0512) 51 92 89

Werkcafé voor werkzoekenden
Datum en tijd : i.v.m. coronacrisis geen bijeenkomsten.
Plaats : De Arke, Flevo 161
Info : www.werkcafedrachten.nl

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com