College van Diakenen
Sta op in de 40 dagentijd!

Sta op! Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
In de Geandewei van 28 februari schreef ik op deze plaats:
“Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar de 1e collectes op de zondagen in de 40 dagentijd bestemd voor ZWO projecten van Kerk in Actie.”
Nu, een maand later, is de hele wereld in de ban van het Corona virus, is ons dagelijks leven ontregeld en kunnen we de rest van deze 40 dagentijd ook niet meer naar de kerk.
Soms lijkt het erop dat er geen ander nieuws meer is, en er geen andere problemen meer zijn, dan het Corona virus. Maar dat is natuurlijk niet echt zo.

Opvangcentrum Lifeline in Accra in Ghana heeft onze steun nog steeds hard nodig om straatmeisjes een nieuw kans te geven door ze onderdak en een opleiding aan te bieden.
Ook de andere 40 dagen projecten van Kerk in Actie zijn onze steun meer dan waard:
• De kracht van Bijbelverhalen - in de Golfstaten
• Als kerk naar de mensen toe; pioniersplekken - in Nederland
• Overleven in een burgeroorlog - in Zuid-Soedan
• Vakanties met aandacht - in Nederland
• Nieuwe kansen voor straatmeisjes - in Ghana
• Jongeren doorleven het Paasverhaal - in Nederland

Nu de kerkdiensten en dus de collectes niet door gaan, kunt u een bijdrage overmaken op NL40 RABO 0373 7368 43 t.n.v. Diaconie - ZWO o.v.v. “40 dagen collecte ZWO”

Helpt u mee?
Namens CDD/ZWO,
Maarten Rijken

Collectes voor specifieke doelen
Met het vervallen van de kerkdiensten voor de aankomende tijd, is het voor u als kerkganger niet mogelijk om tijdens de diensten bij te dragen aan de collectedoelen. Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om een doel van uw keuze te ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming. Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nummer NL53 RABO 0373 7181 79, ten name van de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor diaconale doelen is het nummer NL40 RABO 0373736843 ten name van Diaconie-ZWO.
Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Drachten

Wist u dat?
Wist u dat u in de kerk de volgende artikelen in kunt leveren.
Mobiele telefoons, cartridges
Postzegels (graag in envelop) en postzegels op kaarten.
Oude ansichtkaarten b.v. zwart/wit kaarten.
Ansichtkaarten met afbeeldingen van oude auto's vliegtuigen, boten enz.
Ansichtkaarten met paarden, dieren, molens en onbeschreven kaarten.
Ansichtkaarten van Unicef, Anton Pieck, klederdracht, oude schilders.
Ansichtkaarten met kerken, en stads/dorps gezichten.
Niet van belang zijn kaarten zonder postzegel, kerstkaarten, gefeliciteerd, 25, 50 jaar huwelijk, beterschap enz.
Alvast bedankt namens de diaconieën van Zuid, Oost en West,
Arjan Boven

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma
Mevr. De Rooweg185
T: (0512) 53 94 65

Genieten van een zorgeloze vakantieweek?
Dat kan via het Vakantiebureau. Dit maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Ze verwelkomen ieder jaar veel gasten: senioren zonder zorgbehoefte, maar ook senioren die niet (meer) zo eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven, omdat zij zorg of begeleiding nodig hebben door een chronische ziekte of een beperking.
Ook organiseren ze vakanties voor specifieke doelgroepen zoals: mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie, mensen met een visuele beperking of met een licht verstandelijke beperking. Er is elk jaar in het najaar een Friese week.
Tevens zijn er vakanties die bestemd zijn voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een bijstandsuitkering die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.
De prijzen variëren per accommodatie en arrangement. De kosten zijn voor eigen rekening. Er kan eventueel aanspraak worden gedaan op een bijdrage van de Diaconie of het Vakantiefonds. U kunt een vakantieboekje aanvragen.
Er zijn vrijwilligers die 24 uur per dag klaar staan om de gasten een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen, en indien nodig, zorg of begeleiding te bieden.
Voor meer informatie W: www.hetvakantiebureau.nl

Omdat iedereen vakantie verdient!
Al verschillende jaren bieden Hetvakantiebureau.nl (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) samen met RCN Vakantieparken 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan. En ook in 2020 zullen weer 100 gezinnen met schoolgaande kinderen in de schoolvakantie gaan genieten van een heerlijke vakantie op een van de RCN Vakantieparken in Nederland.
In navolging van deze mooie mogelijkheid organiseren zij in de maand december dit jaar voor de vierde keer op rij een geheel verzorgde gratis midweek voor ouderen met een klein sociaal netwerk en een smalle beurs. Deze kunnen zich aanmelden voor 30-03-2020.
Midweek ‘ouderen in het zonnetje’
In de week van 7 tot en met 11 december 2020 kunnen 150 ouderen genieten tijdens de gratis midweek ‘ouderen in het zonnetje’ op een van de RCN vakantieparken in het noorden, midden en zuiden van Nederland. Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) senioren die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer op vakantie zijn geweest en het juist zo verdienen er eens lekker uit te gaan. In de midweek is er een gevarieerd programma, all-inclusive en is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten!
Ouderen kunnen door de diaconie worden aangemeld in een groep met begeleider, maar er zijn dit jaar ook enkele individuele plekken beschikbaar. Vanaf half juni kunnen senioren weer worden aangemeld.

Kent u ouderen, die hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met:
Deelgebied Zuid: Joukje Jagersma 
Deelgebied Oost: Ineke Krol 
Deelgebied West: Jan Fillekes  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Noord: Inge Riedstra 
Deelgebied Noord: Janny Schat 

Collectes voor specifieke doelen
Met het vervallen van de kerkdiensten voor de aankomende tijd, is het voor u als kerkganger niet mogelijk om tijdens de diensten bij te dragen aan de collectedoelen. Wij willen u er op wijzen dat het mogelijk is om een doel van uw keuze te ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming. Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nummer NL53 RABO 0373 7181 79, ten name van de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor diaconale doelen is het nummer NL40 RABO 0373736843 ten name van Diaconie-ZWO.
Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Drachten

 

Sta op in de 40 dagentijd!
Sta op! Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
In de Geandewei van 28 februari schreef ik op deze plaats:
“Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar de 1e collectes op de zondagen in de 40 dagentijd bestemd voor ZWO projecten van Kerk in Actie.”
Nu, een maand later, is de hele wereld in de ban van het Corona virus, is ons dagelijks leven ontregeld en kunnen we de rest van deze 40 dagentijd ook niet meer naar de kerk.

Soms lijkt het erop dat er geen ander nieuws meer is, en er geen andere problemen meer zijn, dan het Corona virus. Maar dat is natuurlijk niet echt zo.

Opvangcentrum Lifeline in Accra in Ghana heeft onze steun nog steeds hard nodig om straatmeisjes een nieuw kans te geven door ze onderdak en een opleiding aan te bieden.
Ook de andere 40 dagen projecten van Kerk in Actie zijn onze steun meer dan waard:
• De kracht van Bijbelverhalen - in de Golfstaten
• Als kerk naar de mensen toe; pioniersplekken - in Nederland
• Overleven in een burgeroorlog - in Zuid-Soedan
• Vakanties met aandacht - in Nederland
• Nieuwe kansen voor straatmeisjes - in Ghana
• Jongeren doorleven het Paasverhaal - in Nederland

Nu de kerkdiensten en dus de collectes niet door gaan, kunt u een bijdrage overmaken op NL40 RABO 0373 7368 43 t.n.v. Diaconie - ZWO o.v.v. “40 dagen collecte ZWO”
Helpt u mee?
Namens CDD/ZWO,
Maarten Rijken

Werkcafé voor werkzoekenden
Datum en tijd : 23 maart 2020 van 10.00 tot 12.30 uur
Plaats : De Arke, Flevo 161
Info : www.werkcafedrachten.nl

Wist u dat?
Wist u dat u in de kerk de volgende artikelen in kunt leveren.
Mobiele telefoons, cartridges
Postzegels (graag in envelop) en postzegels op kaarten.
Oude ansichtkaarten b.v. zwart/wit kaarten.
Ansichtkaarten met afbeeldingen van oude auto's vliegtuigen, boten enz.
Ansichtkaarten met paarden, dieren, molens en onbeschreven kaarten.
Ansichtkaarten van Unicef, Anton Pieck, klederdracht, oude schilders.
Ansichtkaarten met kerken, en stads/dorps gezichten.
Niet van belang zijn kaarten zonder postzegel, kerstkaarten, gefeliciteerd, 25, 50 jaar huwelijk, beterschap enz.
Alvast bedankt namens de diaconie van PGDrachten

Genieten van een zorgeloze vakantieweek?
Dat kan via het Vakantiebureau. Dit maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Ze verwelkomen ieder jaar veel gasten: senioren zonder zorgbehoefte, maar ook senioren die niet (meer) zo eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven, omdat zij zorg of begeleiding nodig hebben door een chronische ziekte of een beperking.
Ook organiseren ze vakanties voor specifieke doelgroepen zoals: mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie, mensen met een visuele beperking of met een licht verstandelijke beperking. Er is elk jaar in het najaar een Friese week.
Tevens zijn er vakanties die bestemd zijn voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een bijstandsuitkering die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.
De prijzen variëren per accommodatie en arrangement. De kosten zijn voor eigen rekening. Er kan eventueel aanspraak worden gedaan op een bijdrage van de Diaconie of het Vakantiefonds. U kunt een vakantieboekje aanvragen.
Er zijn vrijwilligers die 24 uur per dag klaar staan om de gasten een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen, en indien nodig, zorg of begeleiding te bieden.
Voor meer informatie W: www.hetvakantiebureau.nl

Omdat iedereen vakantie verdient!
Al verschillende jaren bieden Hetvakantiebureau.nl (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) samen met RCN Vakantieparken 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan. En ook in 2020 zullen weer 100 gezinnen met schoolgaande kinderen in de schoolvakantie gaan genieten van een heerlijke vakantie op een van de RCN Vakantieparken in Nederland.
In navolging van deze mooie mogelijkheid organiseren zij in de maand december dit jaar voor de vierde keer op rij een geheel verzorgde gratis midweek voor ouderen met een klein sociaal netwerk en een smalle beurs. Deze kunnen zich aanmelden voor 30-03-2020
Midweek ‘ouderen in het zonnetje’
In de week van 7 tot en met 11 december 2020 kunnen 150 ouderen genieten tijdens de gratis midweek ‘ouderen in het zonnetje’ op een van de RCN vakantieparken in het noorden, midden en zuiden van Nederland. Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) senioren die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer op vakantie zijn geweest en het juist zo verdienen er eens lekker uit te gaan. In de midweek is er een gevarieerd programma, all-inclusive en is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten!
Ouderen kunnen door de diaconie worden aangemeld in een groep met begeleider, maar er zijn dit jaar ook enkele individuele plekken beschikbaar. Vanaf half juni kunnen senioren weer worden aangemeld.

Kent u ouderen, die hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met:
Deelgebied Zuid: Joukje Jagersma 
Deelgebied Oost: Ineke Krol 
Deelgebied West: Jan Fillekes 
Deelgebied Noord: Inge Riedstra 
Deelgebied Noord: Janny Schat

College van Diakenen; Maaltijd in de Oase op vrijdag 3 april 2020
Vrijdag 3 april om 18.00 uur is er weer een maaltijd voor heel PGDrachten in de Oase. Altijd lekker en gezellig en er is tijd voor een goed gesprek. De netto opbrengst van deze maaltijd is dit keer bestemd voor het Odensahuis Dirk Baron in Drachten. Het Odensahuis in Drachten bestaat nu 2 jaar en is een laagdrempelig inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie. Er is geen medische indicatie vereist voor de bezoekers. Ook mantelzorgers, familie en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Je kan komen koffiedrinken, kranten lezen maar er is ook ruimte voor zang en spel en andere creativiteit. De bezoekers worden begeleid door vrijwilligers en een professionele kracht. Het Odensehuis is gevestigd in het Tuinhuis van Sunenz aan de Burg. Wuiteweg in Drachten en is iedere maandag en donderdag geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. Wij zullen op vrijdag 3 april hier meer over horen. De hoofdmaaltijd is dit keer Chinees, wijzelf zullen zorgen voor soep en het toetje. Dus weer een 3 gangendiner en dat slechts voor €10 p.p. excl. de drankjes. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om te komen. U kunt zich opgeven via de lijsten die in de hal van de kerken liggen.  Tot vrijdagavond 3 april !
Namens de Diaconie/Maaltijdcommissie,
Annie Zuiderveen

Sta op in de 40 dagentijd!
Sta op! Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar de 1e collectes op de zondagen in de 40 dagentijd bestemd voor ZWO projecten van Kerk in Actie. Elke zondag staat in het teken van een specifiek project, ver weg of dichtbij:
1 maart: De kracht van Bijbelverhalen - in de Golfstaten
8 maart: Als kerk naar de mensen toe; pioniersplekken - in Nederland
15 maart: Overleven in een burgeroorlog - in Zuid-Soedan
22 maart: Vakanties met aandacht - in Nederland
29 maart: Nieuwe kansen voor straatmeisjes - in Ghana
5 april: Jongeren doorleven het Paasverhaal - in Nederland

Opgegroeid in het katholieke zuiden is de 40 dagentijd voor mij persoonlijk altijd nog verbonden met de vastentijd.
Onder het motto “heel Holland vast” besteedt de veertigdagentijdkalender van KIA hier dit jaar ook aandacht aan. De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. 'Sta op' is de rode draad door alle dagen. Geef met de kalender nieuwe invulling aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
Doet u mee?
De 1e collectes op de zondagen in de veertigdagentijd worden van harte bij u aanbevolen!
Namens CDD/ZWO
Maarten Rijken

Kom in actie voor de allerarmsten
Collecteweek Dorcas van 24 februari tot en met 29 februari 2020.
Drachten – Vrijwilligers van hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas gaan binnenkort op pad om geld in te zamelen voor de allerarmsten in Ethiopië. Ook in Drachten en omgeving komen zij aan de deur tijdens de collecteweek van 24 tot en met 29 februari.
Opbrengst collecte
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten en de meest kwetsbare mensen. Deze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Dorcas helpt hen bij het opbouwen van een sociaal vangnet, het opbouwen van zelfvertrouwen en ondernemerschap. Zo ebben zij weer genoeg inkomen om goed voor zichzelf te zorgen.
Dorcas
Dorcas verlangt ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloemen. Zij ziet armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar legt zij zich niet bij neer. Zo volgt zij Jezus Christus na.
Wilt u helpen? In Drachten zoeken we collectanten en een coördinator, in Oudega zoeken we een coördinator. Graag contact opnemen met Rika Rozema, T: (06) 365 319 66 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In Ureterp en Frieschepalen zoeken we ook collectanten. Voor deze plaatsen graag contact opnemen met Mathilde Krijgsheld, T: (06) 300 081 06 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbelvereniging
Als Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) gaan we, samen met Bible League Nederland, een nieuwe Vrijheidsbijbel uitbrengen.
Deze Nederlandse Bijbel voor gedetineerden heeft de naam Vrijheidsbijbel, omdat het Woord van God mensen bevrijdt. Door het lezen in de Bijbel kunnen mensen Jezus ontdekken, die wil bevrijden van het kwaad en van machten die het leven soms beheersen.
Evenals de vorige versie, zal ook deze nieuwe uitgave gratis worden verspreid onder gevangenen, veelal via Geestelijk Verzorgers.
Omdat ruim 50% van de gedetineerden niet van Nederlandse afkomst is en geen (goed) Nederlands spreekt, zijn we dankbaar dat de Bijbelvereniging óók Bijbels kan aanbieden in vele tientallen ándere talen dan het Nederlands.
Dat neemt niet weg dat deze Vrijheidsbijbels (gezien onze ervaringen in het verleden) snel hun weg gevonden zullen hebben in het gevangeniswezen.
Het eerste exemplaar zal op 30 januari 2020 om 13.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer worden overhandigd aan Madeleine van Toorenburg.
Sinds 2017 is Van Toorenburg namens het CDA in de Tweede Kamer woordvoerder veiligheid en justitie (criminaliteit, drugs, gevangeniswezen) en terrorismebeleid.
Eerder was ze directielid van meerdere gevangenissen.

Naastenliefde is: praten over geld
Over geld praat je niet.
Het is een diepgewortelde fatsoensregel waar we ons ook in de kerk aan houden. Het taboe is zo groot dat zelfs mensen met ernstige financiële problemen niet of veel te laat ver hun geldzaken praten. Zou je uit naastenliefde daarom niet juist in de kerkelijke gemeente over persoonlijke geldzaken moeten praten?
Iedereen kent mensen met schulden
Landelijk gezien heeft twintig procent van de huishoudens serieuze financiële problemen. In Drachten zouden dit dus maar liefst 3000 gezinnen in nood zijn. Gezinnen van wie het dagelijks leven ontwricht wordt door de schulden en die gebukt gaan onder groot persoonlijk leed. Het zouden zomaar uw buren kunnen zijn.
Hulp komt nooit te vroeg
Dat is reden genoeg om te proberen deze gezinnen zo vroeg mogelijk te bereiken en actief hulp aan te bieden. Uit schaamte zoeken veel mensen namelijk pas hulp als de ellende niet meer te overzien is. Vaak trekken ze zich terug: de gordijnen blijven dicht, ze nodigen geen mensen meer thuis uit, zijn ineens vaak hun portemonnee ‘vergeten’ en doen niet meer mee aan activiteiten die geld kosten.
Mogelijk herkent u zulke signalen van geldnood bij iemand in uw omgeving. Wacht in dat geval niet af. Informeer voorzichtig of er geldzorgen zijn en biedt hulp aan. Leg uit dat het gezin hulp kan krijgen om de geldzaken weer onder controle te krijgen. U kunt doorverwijzen naar SchuldHulpMaatje voor gratis hulp van een deskundige en betrouwbare vrijwilliger. En sla een arm om die ander heen. Gewoon uit naastenliefde, zoals Jezus ons geleerd heeft. Elk mens verdient een nieuwe kans.

Ervaringen van een maatje
“Ik heb mijn eigenwaarde terug”. Con uit het westen van Nederland leefde drie wintermaanden in het portiek en de lift van zijn flat. Daar brandde tenminste licht, zodat hij niet helemaal in het donker zat en hij nog wat kon lezen. Zijn woning was afgesloten van gas en licht. En huisuitzetting dreigde. Zijn menu bestond uit drie droge beschuitjes per dag.
Een jaar later zit Con er heel anders bij. Hij is vooral opgelucht en optimistisch over de toekomst. Een netwerk van hulpverleners helpt hem om zijn leven weer op de rit te krijgen. SchuldHulpMaatje Harry maakt daar deel van uit. Hij helpt Con met het uitzoeken van zijn papieren, zodat hij schuldhulpverlening kan aanvragen. Daarvoor zet hij Con ook aan het werk. Con krijgt daar steeds meer plezier in. “Zo werk ik mee aan de oplossing. Dat voelt goed.”
Con is ook blij dat hij hulp kreeg om naar een goedkoper huis te verhuizen.
Vraag hulp!
Con schaamde zich over zijn situatie en durfde lang niet om hulp te vragen. Hij is niet thuis in digitaal bankieren. Daardoor ontdekt hij pas nadat zijn ex ervandoor was gegaan, dat zij de bankrekening had leeggeplukt. Er was niets meer over en ze had ook maximaal krediet opgenomen. Alles veranderde nadat hij aan een oude vriend zijn verhaal toevertrouwde.
Deze vriend nam het voor hem op en schakelde de juiste hulp in. Con weet niet wat hem overkomt. “Als alles goed gaat met je, heb je geen idee dat er mensen bestaan die je belangeloos willen helpen. Ik heb de andere kant van de mensheid leren kennen.”
“Als je maar eerst om hulp vraagt”, zegt zijn maatje Harry daarover.
“Jammer dat mensen daar meestal zo lang mee wachten.”
Iemand luistert
Con: “Ik ben zo blij met de hulpverleners die mij nu helpen. Dankzij hen heb ik mijn gevoel van eigenwaarde weer terug. Er zijn mensen die naar mij luisteren.”
Zijn uitleg van de afkorting voor SchuldHulpMaatje (SHM):
Sociaal, Humanitair, Menselijk!
(Deze ervaringen betreffen onbekende personen uit een ander deel van het land. Wel kunnen ervaringen van maatjes in Drachten en omgeving gelijkenis vertonen met die uit het bovenstaande verhaal.)

Project SchuldHulpMaatje en omgeving: Klaas Boersma, Marieke van Heeringen (coördinatoren).
Voor inlichtingen en informatie:
T 06 50560920;
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.schuldhulpmaatje.nl

Stichting SchuldHulpMaatje voor Drachten en omgeving: coördinatoren Klaas Boersma en Alphons Lunter, T: (06) 505 609 20, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of W: www.schuldhulpmaatje.nl
De stichting biedt hulp op het gebied van financiële schuldproblematiek en preventie om schulden te voorkomen.

Taakgroep MZO
Als taakgroep MZO willen wij ondersteuning bieden aan de mantelzorger wanneer hij /zij daar behoefte aan heeft. Hiermee willen wij overbelasting van mantelzorgers helpen voorkomen. De taakgroep MZO werkt samen met de Zorgbuurtsuper van de Gemeente Smallingerland. De taakgroep nodigt mantelzorgers uit om eerst de vragenlijst in te vullen die staat op de website van de zorgbuurtsuper, W: www.zorgbuurtsuper.nl. Het doel van deze vragenlijst is een onderzoek te doen naar de zorgbelasting van de mantelzorgers. De uitslag kan besproken worden met de mantelzorger. Via de Zorgbuurtsuper kan zo nodig overlegd worden met andere professionele zorgverleners in de eerste lijn.
Lukt het niet om de lijst in te vullen kunt u contact opnemen met Onderstaande personen. Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt uw privacy door ons steeds zorgvuldig bewaakt. De leden van de taakgroep hebben als diaken of als vrijwilliger in de PGD, een verklaring van geheimhouding afgelegd.
Informatie:
Wijk Oost: diaken Anne Oosterveld, Grootzand 13, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Noord: diaken Gert van Dam, Nova Cura 134, T: (0512) 53 28 08, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid: Rie Zijlstra, De Zwaden 8, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com