House of Hope in Koerdistan
Afgelopen zondag mochten wij, Theo en Ria Wiersema, dochter en schoonzoon van Wiebe en Janny Fabriek, in de Zuiderkerk tijdens een ZAM-dienst iets delen over ons werk in het Midden Oosten. In januari 2018 verhuisden we naar Koerdistan, in Noord- Irak, om daar te gaan werken voor de NGO (niet-overheidsinstelling) Acorn, als docent en sociaal werker. We werken in een internationaal team en hebben ons het eerste jaar hoofdzakelijk gericht op het leren kennen van de cultuur en zijn gestart met taalstudie van zowel het Koerdisch als het Irakees.
Sinds begin dit jaar zijn we House of Hope (Huis van Hoop) gestart. Een trainingscentrum, waar we traumaverwerking, Engelse taallessen, teken- en schilderlessen en diverse andere trainingen aanbieden om hoop en herstel bieden aan wie dat nodig heeft.

Daarnaast runnen we in House of Hope een gastenverblijf met maar liefst 15 bedden. Hier ontvangen we teams en individuen, die als vrijwilligers tijdelijk werkzaam zijn in de vluchtelingen kampen rondom Erbil.
We zijn als echtpaar en organisatie afhankelijk van giften.
Wilt u investeren in House of Hope, waar we op dit moment graag stoelen, tafels en materialen willen aanschaffen voor het teken- en schilderlokaal, dan kunt u een gift overmaken naar:
Diaconie-ZWO Protestantse Gemeente Drachten rekeningnummer NL40RABO0373736843 tnv Koerdistan. Let op: uw gift is fiscaal aftrekbaar.
Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met ons Thuisfront team: Theo en Kora Hoekstra, T: (06) 101 414 24, of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , ook kunnen zij een presentatie van ons werk verzorgen voor groepen.
Hartelijke groeten,
Theo en Ria Wiersema

Het Werkcafé Drachten
Werkcafé voor werkzoekenden op maandag 8 juli.
Waar: De Arke, Flevo 161 van 10.00 tot 11.30 uur.
Info: www.werkcafedrachten.nl

De vakantietas
De zomervakantie komt er weer aan, een fijne tijd om te ontspannen en een mooie kans om er even op uit te gaan. Een vakantie met strand, bos of bergen zit er voor veel mensen aan te komen. Heeft u uw tas al gepakt?
Helaas zijn er ook gezinnen waarbij het niet lukt om op vakantie te gaan. De redenen kunnen erg divers zijn, vaak een financiële reden of gezondheid die een gezin belemmeren op vakantie te gaan. Er worden dan geen tassen gepakt.
Voor deze gezinnen pakken de diaconieën van Protestantse Gemeenten van De Arke, De Zuiderkerk en de Menorah de vakantietas. We hebben kennisgenomen van het initiatief van Kerk in Actie, om het leed voor de kinderen die thuisblijven enigszins te verlichten door ze een vakantietas aan te bieden. De gezamenlijke diaconieën van de genoemde kerken gaan deze tassen vullen met vrijkaartjes, zomerspeelgoed en andere aardigheidjes.
De diaconie heeft 2 vragen voor u als gemeenteleden:
Kent u een gezin die om financiële redenen of door ziekte niet op vakantie gaat en u gunt de kinderen een leuke vakantietas? Geef het aantal kinderen aan ons door via onderstaand mailadres. U krijgt dan informatie wanneer en waar u de tas(sen) kunt ophalen. Als u zelf in een dergelijke situatie zit en u denk dat u uw kind of kinderen er een groot plezier meedoet, geef u dan op! U kunt het doorgeven voor 15 juni op E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Binnenkort gaan we een inzameling houden bij de ZAM-gemeenten. Mocht u hier een bijdrage aan willen leveren door speelgoed, kleurpotloden, stoepkrijt opblaas speelgoed, strandspellen en dergelijke te willen geven dan komen daar inzamelbakken te staan in de 3 kerkengebouwen. Het kan niet te groot zijn, het moet namelijk wel in de tasjes passen. Mocht u een financiële bijdrage willen leveren, er komt binnenkort een inzamel bus te staan in de kerkgebouwen. De inzamelbus komt 9, 16 en 23 juni in de kerken te staat. Op 16 en 23 juni kan er ook speelgoed gedoneerd worden in de kerken. Een eventuele financiële bijdrage kunt u ook storten op rekeningnummer: NL04RABO0305139673 t.n.v. PGDrachten ovv: Vakantietas
Als gezamenlijke diaconieën gaan we 100 tassen vullen. Op deze wijze willen we een klein steentje bijdragen aan een fijne zomertijd voor ieder kind.
Met vriendelijke groet,
Wietze Knol

Avondmaalscollecte zondag 16 juni: vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op zondag 16 juni vieren we weer het Heilig Avondmaal.
We delen brood en wijn en geven dit keer onze gaven aan de vergeten vluchtelingen in Nigeria.
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot de “internationale dag van de vluchteling”. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van de vluchtelingen.
Op zondag 16 juni, de zondag vóór de 20ste juni, staan wij in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media.
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne.
In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds veel mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen.
Samen met lokale kerken stimuleren Kerk in Actie moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door gezamenlijk een weg of een waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, zo ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.
Maar onze steun is daarbij hard nodig. De eerste collecte op zondag 16 juni is dan ook bestemd voor deze vergeten vluchtelingen in Nigeria.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de Centrale Diaconie PGDrachten, IBAN NL40 RABO 0373 7368 43 onder vermelding van vluchtelingen Nigeria.
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Collecte 28 april van de ZAM-wijken
De diaconie ZAM heeft besloten dat de vrije collecte op 28 april in de wijken Zuid, Oost en West bestemd zal zijn voor het project Bozies in Roemenië.
CSG Liudger praktijkonderwijs gaat van 11 mei tot en met 18 mei met 10 leerlingen en 3 begeleiders (waaronder diaken Willeke Bijma) naar Roemenië. De groep vervangt het dak van een huis in Bozies en knapt het huis verder op. Het gezin dat in dit huis woont, bestaat uit oma, vader, moeder en 2 kinderen. Oma en een van de kinderen is ziek. Oma heeft o.a. diabetes en het meisje van 14 jaar heeft het syndroom van down en autisme. Zij kan niet communiceren en is volledig afhankelijk van zorg.
Beiden moeten een operatie ondergaan, waar geen geld voor is in het gezin. Daarnaast is er vaak geen geld voor benodigde medicijnen. Wellicht heeft u eerder in Geandewei over het project Bozies gelezen. Door een bijdrage uit de opbrengst van de bazaar in de Menorah kan het bouwproject bekostigd worden.
Project Bozies wil echter niet alleen helpen in de bouw, maar ook heel graag de financiële nood van medische kosten verlichten voor dit gezin.
Met de opbrengst van de collectes in Zuiderkerk, Menorah en Arke kunnen de operaties bekostigd worden en mogelijk voor langere tijd de medicatie worden betaald.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!
Namens de diaconie van ZAM,
Willeke Bijma

Deurcollectes 40 dagentijd: een nieuw begin……….
In de zes zondagen van de 40 dagentijd hebben we financiële steun gegeven aan de projecten van “een nieuw begin” voor:
• de kerken op Cuba,
• de kind-slaven in India
• de gedetineerden in Nederland
• nieuwe vormen van kerk zijn in Nederland
• de weeskinderen in Rwanda en
• de hulpzoekenden bij de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers in Drachten.
We deelden Jezus’ liefde met mensen, dichtbij en ver weg, en hielpen hen om “een nieuw begin” te maken doordat we in zes weken in totaal een bedrag van €5.373,95 via de collectes hebben ingezameld! Wat er via de bankrekening bij de Centrale Diaconie of rechtstreeks aan Kerk in Actie is overgemaakt komt daar nog bij.
Hartelijk dank voor uw hulp,
namens de CDD,
Tett Vaatstra

Ervaringen van een maatje
“Ik heb mijn eigenwaarde terug”. Con uit het westen van Nederland leefde drie wintermaanden in het portiek en de lift van zijn flat. Daar brandde tenminste licht, zodat hij niet helemaal in het donker zat en hij nog wat kon lezen. Zijn woning was afgesloten van gas en licht. En huisuitzetting dreigde. Zijn menu bestond uit drie droge beschuitjes per dag.
Een jaar later zit Con er heel anders bij. Hij is vooral opgelucht en optimistisch over de toekomst. Een netwerk van hulpverleners helpt hem om zijn leven weer op de rit te krijgen. SchuldHulpMaatje Harry maakt daar deel van uit. Hij helpt Con met het uitzoeken van zijn papieren, zodat hij schuldhulpverlening kan aanvragen. Daarvoor zet hij Con ook aan het werk. Con krijgt daar steeds meer plezier in. “Zo werk ik mee aan de oplossing. Dat voelt goed.”
Con is ook blij dat hij hulp kreeg om naar een goedkoper huis te verhuizen.
Vraag hulp!
Con schaamde zich over zijn situatie en durfde lang niet om hulp te vragen. Hij is niet thuis in digitaal bankieren. Daardoor ontdekt hij pas nadat zijn ex ervandoor was gegaan, dat zij de bankrekening had leeggeplukt. Er was niets meer over en ze had ook maximaal krediet opgenomen. Alles veranderde nadat hij aan een oude vriend zijn verhaal toevertrouwde.
Deze vriend nam het voor hem op en schakelde de juiste hulp in. Con weet niet wat hem overkomt. “Als alles goed gaat met je, heb je geen idee dat er mensen bestaan die je belangeloos willen helpen. Ik heb de andere kant van de mensheid leren kennen.”
“Als je maar eerst om hulp vraagt”, zegt zijn maatje Harry daarover.
“Jammer dat mensen daar meestal zo lang mee wachten.”
Iemand luistert
Con: “Ik ben zo blij met de hulpverleners die mij nu helpen. Dankzij hen heb ik mijn gevoel van eigenwaarde weer terug. Er zijn mensen die naar mij luisteren.”
Zijn uitleg van de afkorting voor SchuldHulpMaatje (SHM):
Sociaal, Humanitair, Menselijk!
(Deze ervaringen betreffen onbekende personen uit een ander deel van het land. Wel kunnen ervaringen van maatjes in Drachten en omgeving gelijkenis vertonen met die uit het bovenstaande verhaal.)

Project SchuldHulpMaatje en omgeving: Klaas Boersma, Marieke van Heeringen (coördinatoren).
Voor inlichtingen en informatie:
T 06 50560920;
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.schuldhulpmaatje.nl

Stichting SchuldHulpMaatje voor Drachten en omgeving: coördinatoren Klaas Boersma en Alphons Lunter, T: (06) 505 609 20, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of W: www.schuldhulpmaatje.nl
De stichting biedt hulp op het gebied van financiële schuldproblematiek en preventie om schulden te voorkomen.

Taakgroep MZO
Als taakgroep MZO willen wij ondersteuning bieden aan de mantelzorger wanneer hij /zij daar behoefte aan heeft. Hiermee willen wij overbelasting van mantelzorgers helpen voorkomen. De taakgroep MZO werkt samen met de Zorgbuurtsuper van de Gemeente Smallingerland. De taakgroep nodigt mantelzorgers uit om eerst de vragenlijst in te vullen die staat op de website van de zorgbuurtsuper, W: www.zorgbuurtsuper.nl. Het doel van deze vragenlijst is een onderzoek te doen naar de zorgbelasting van de mantelzorgers. De uitslag kan besproken worden met de mantelzorger. Via de Zorgbuurtsuper kan zo nodig overlegd worden met andere professionele zorgverleners in de eerste lijn.
Lukt het niet om de lijst in te vullen kunt u contact opnemen met Onderstaande personen. Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt uw privacy door ons steeds zorgvuldig bewaakt. De leden van de taakgroep hebben als diaken of als vrijwilliger in de PGD, een verklaring van geheimhouding afgelegd.
Informatie:
Wijk Oost: diaken Anne Oosterveld, Grootzand 13, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Noord: diaken Gert van Dam, Nova Cura 134, T: (0512) 53 28 08, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid: Rie Zijlstra, De Zwaden 8, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com