Het Werkcafé Drachten
Het Werkcafé voor werkzoekenden in de Arke is op maandag 25 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Dhr. Ken Leystra van de UWV-werkgeversdienst geeft uitleg, "Wat kunnen we voor u betekenen."
Adres: De Arke, Flevo 161
Info: www.werkcafedrachten.nl

Namens de diaconie van De Arke,
R. Kloosterman

 

Een vrouw van hoop staat op in een wereld van genocide en dood

Herinneren we ons nog de onvoorstelbare genocide tussen de Hutu’s en de Tutsi’s in Rwanda in 1994? De Verenigde Naties heeft 7 april 2019 aangewezen als dag om deze genocide nu 25 jaar later te gedenken.
Nu doet de unieke kans zich voor deze zondag 7 april 2019 Mama Rose ’s middags te ontmoeten in Donkerbroek.

Deze hele bijzondere vrouw komt uit Rwanda in onze regio.
Ze vertelt van die ene dag in haar leven. Soldaten zullen haar en haar man en kinderen mee nemen om vermoord te worden. Voor ze mee gaan, willen ze eerst in de kerk bidden.
Na hun gebed zullen ze naar buiten gaan maar dan zegt een soldaat dat ze weer naar binnen moeten gaan en de deur achter zich moeten sluiten.
“Wonderlijk gespaard”, zo zegt ze het zelf.
Te midden van die wereld van de genocide staat ze op. Ze ziet al die wezen zonder ouders. Mama Rose neemt de taak op zich om voor die kinderen een moeder te zijn. Nu vangt ze 1000 kinderen op.
“Ik word er stil van als ik hoor hoe zij opstaat en in alles gehoor geeft aan de opdracht van God”. In een wereld van de dood zet Mama Rose zich in voor het leven.
Zondagmiddag 7 april 2019 wil ze bij ons in Pro Rege (Herenweg 72, Donkerbroek) te gast zijn en dan mogen wij delen in haar verhaal van hoop. Een prachtig voorrecht.
We hopen uw belangstelling gewekt te hebben en dat velen afreizen om haar boeiende en inspirerende verhaal te horen.
Inloop vanaf 14.30 uur. We hopen dat Eva Vrolijk velen van ons om 15.00 uur mag begroeten. En zo rond de klonk van 5 uur hopen we elkaar weer “wel thuis” te wensen.
We vinden het erg fijn als u zich vooraf aanmeldt (geeft ons een indicatie op hoeveel koffiedrinkers we mogen rekenen). Google al vast eens op Mama Rose en Rwanda en lees alvast haar bijzondere levensverhaal.
Opgave graag via onderstaande contactpersoon.
“Fryslân foar Rwanda” ondersteunt o.a. het werk van Mama Rose.
Misschien kunt u wat extra geld meenemen voor de collecte die op 7 april in alle kerken voor dit project wordt gehouden.
Namens Kerk in Actie,
Jan Holwerda,
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zondag 24 maart: Paasgroetenactie voor gevangenen
Een goede wens met Pasen voor gedetineerden binnen en buiten Nederland.
Ook in 2019 kunt u paasgroeten sturen. Op zondag 24 maart wordt in alle wijken en in de Grote Kerk de gelegenheid geboden om een kaart mee te nemen waarmee u een paasgroet kunt sturen aan een gedetineerde.
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in de gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40-dagentijdcampagne “Een nieuw begin”. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.
Het ontvangen van zo’n paasgroet doet de gedetineerden goed. Zij realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt, zij ervaren dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie.
Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven. Doet u mee, stuurt u ook een kaart?
Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Deurcollecte zondag 10 maart
Een nieuw begin voor de kerk op CUBA
Dit is de 1ste zondag van de 40dagentijd. In deze periode leven we toe naar het feest van een nieuw begin. We delen Jezus’ liefde met mensen, dichtbij en ver weg, en helpen om een nieuw begin te maken.
Al jarenlang leidden de kerken op Cuba onder het communisme een sluimerend bestaan. Het communistische systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.
Mogen de kerken op Cuba ook op uw bijdrage rekenen, in de deurcollecte of als u het liever per bank overmaakt op de rekening van de CDD, nummer NL40 RABO 0373 7368 43 onder vermelding van het doel “kerk op Cuba”.
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Ontwikkelingen in de vraag naar Bijbels in 2018
De Bijbelvereniging plaatst jaarlijks meer dan 100.000 Bijbels in Nederland. Ook in 2018 is dit aantal weer overschreden. Hoewel het kerkbezoek afneemt, zien we een toenemende gerichte vraag naar Bijbels in veel verschillende talen. Bijna twee derde van de Bijbels die worden besteld zijn in een ander taal dan het Nederlands!
Verschuivingen
Waren in voorgaande jaren de talen van de asielzoekers, Arabisch, Farsi, Dari en Tigrinya koplopers. In 2018 is er een lichte verschuiving naar talen als Pools, Russisch en Roemeens. We zien dat de vraag uit de gevangenissen, waar ongeveer de helft van de gevangenen een niet Nederlandse achtergrond heeft, toeneemt in diversiteit. Maar ook vanuit de ziekenhuizen neemt de vraag naar anderstalige Bijbels toe.
Dat de samenstelling van de bevolking zich wijzigt wordt hiermee bevestigd.
Nederlands
Aan de hoeveelheid vragen naar Nederlandse Bijbels is merkbaar dat de generatie die zich, soms boos of vol wrok, zich had afgekeerd van het christelijk geloof, afneemt. Van jongeren, die van huis uit weinig of niets hebben meegekregen van het christelijk geloof, is er juist nieuwsgierigheid naar de Bijbel. Yvonne Zonderop, schrijfster van het boek ‘Ongelofelijk’ constateert een verrassende comeback van religie. Wij ervaren de juistheid van haar waarneming door de toenemende belangstelling en vraag.
Opvoeding
Daarnaast zien we dat jonge ouders willen dat hun kinderen de Bijbelse verhalen kennen. Niet altijd omdat zij zelf gelovig zijn, maar wel duidelijk voor ogen hebben dat de Bijbelse verhalen onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur. Kennis van deze verhalen ziet men als onderdeel van de opvoeding.
Diversiteit
De Bijbelvereniging biedt alle vertalingen in het Nederlands aan, van de Statenvertaling tot de Bijbel in Gewone Taal. We merken dat de verschillende vertalingen vaak naast elkaar worden gelezen.
Door de andere samenstelling van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zien we ook een andere vraag ontstaan. Regelmatig worden kinderbijbels besteld voor verpleegafdelingen of dagbestedingsprojecten. De vraag naar een Bijbel in grote letters, heeft ons doen besluiten deze opnieuw te laten drukken. Onze ambitie is het dat iedereen, die belangstelling heeft voor de Bijbel, deze kan lezen; in de eigen taal en passend bij de eigen levensfase. De Groot Letter Bijbel is daar een onderdeel van.
De vraag naar de Bijbel neemt dus, ondanks het afnemende kerkbezoek, eerder toe dan af. Dat is niet verwonderlijk nu grote groepen mensen bezig zijn met het zoeken naar de wortels van de Nederlandse cultuur en samenleving.
Informatie
Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad zijnde uitgaven, treft u aan op W: www.bijbelvereniging.nl

Wereldgebedsdag 2019
Wij doen in Drachten ook dit jaar weer mee en net als in eerdere jaren wordt de bijeenkomst gehouden in de Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt Drachten, op vrijdag 1 maart 2019. Aanvang: 19.00 uur.
Het thema voor de viering is: Welkom, God nodigt je uit!
De viering is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Slovenië.
Medewerkenden in Drachten zijn mensen uit verschillende kerken.
U/jij bent van harte welkom.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en de Europese conferentie zal in 2019 worden georganiseerd door Nederland. Wij vieren dan ook ons 90-jarig bestaan!
Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Slovenië ingezameld. Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2019:
- ASPI-centrum: een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren dat in 2018 geopend is. Jongeren kunnen hier revalideren en door middel van trainingen leren om zelfstandig te wonen. In de toekomst willen zij ook huisvesting op het eigen terrein gaan realiseren.
- Een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders: een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke of andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld. Zij hebben meestal hun kinderen bij zich en zij ondervinden problemen door sociale uitsluiting en armoede. Het programma omvat workshops en er zijn ervaren instructeurs die hen inzicht geven in hun situatie en die hen tegelijkertijd nieuwe vaardigheden en technieken leren om die problemen aan te pakken.
- Roma-project in Pušča: Roma-burgers worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers in Slovenië. Pušča is het grootste Sloveense Romadorp waar geprobeerd wordt om het zelfbewustzijn van de unieke cultuur van de Roma te vergroten. Zij organiseren seminars en workshops voor de vrouwen, jongeren en kinderen op het vlak van zelfrespect, onderwijs en begeleiden hen bij het zoeken naar werk.
Op W: www.wereldgebedsdag.nl en op onze Facebook-pagina Wereldgebedsdag Nederland vindt u meer informatie over het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

“Perspectief voor kinderen”, ons project in Oeganda
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Vijf partners van Kerk in Actie hebben de handen ineen geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden.
Ruim 10.000 kinderen uit de Noord-Oegandese regio Karamoja leven naar schatting op straat in Kampala, 500 kilometer van hun geboorteregio. De kinderen ontvluchtten de bloedige burgeroorlog, de droogte en armoede samen met ouders, broers en zussen of helemaal alleen. Ze hoopten op een beter leven in de stad. Maar de realiteit is dat ze vaak op straat belanden en soms zelfs het contact met hun familie kwijtraken. Kleine kinderen worden door hun ouders de straat op gestuurd om te bedelen. Meisjes werken vaak als huishoudelijke hulp in ruil voor eten, kleding, onderdak en medische zorg en lopen hiermee het risico op seksuele uitbuiting. Veel kinderen hebben dagelijks te maken met geweld. De bewoners van de Oegandese hoofdstad ergeren zich aan de kinderen en de politie pakt hen vaak keihard aan. Het stadsbestuur van Kampala wil geen bedelende kinderen op straat en stuurt ze met harde hand terug naar Karamoja. Maar velen komen daarna weer terug naar de straten van Kampala.
Inmiddels zijn de tijden veranderd in het noorden van Oeganda. Er is nog altijd spanning tussen diverse bevolkingsgroepen maar de kansen op een nieuw leven bij terugkomst zijn nu veel groter. De bewoners van Karamoja zijn vooral veehouders, maar de laatste jaren wordt er steeds meer landbouw opgezet in het gebied. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor mensen die terugkeren vanuit Kampala. Ze kunnen een nieuw leven beginnen in een vertrouwde omgeving.
De vijf partners van Kerk in Actie zetten zich hard in om de straatkinderen en hun gezinnen te helpen deze kansen te grijpen. De problemen in de Karamoja zijn ingewikkeld. Het vereist veel visie, samenwerking en geduld om een betere toekomst te bieden. Door intensief samenwerken en de hulp en zorg goed op elkaar te laten aansluiten lukt het de organisaties om deze kinderen samen met hun familie een nieuwe toekomst op te laten bouwen.
“Mijn vader en moeder zijn overleden. Ik wil later graag dokter worden. Dan ga ik terug naar Karamoja waar ik vandaan kom, om daar een ziekenhuis te bouwen zodat er minder mensen dood gaan in Karamoja” . Dit zijn woorden van Filbert, een jongen van 14 jaar, die nu in een opvanghuis in Kampala woont.
De opbrengst van de gezamenlijke maaltijd op vrijdag 1 februari in de Oase en van de eerste collecte op zondag 3 februari zijn voor dit kinderproject in Oeganda!
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Taakgroep MZO
Als taakgroep MZO willen wij ondersteuning bieden aan de mantelzorger wanneer hij /zij daar behoefte aan heeft. Hiermee willen wij overbelasting van mantelzorgers helpen voorkomen. De taakgroep MZO werkt samen met de Zorgbuurtsuper van de Gemeente Smallingerland. De taakgroep nodigt mantelzorgers uit om eerst de vragenlijst in te vullen die staat op de website van de zorgbuurtsuper, W: www.zorgbuurtsuper.nl. Het doel van deze vragenlijst is een onderzoek te doen naar de zorgbelasting van de mantelzorgers. De uitslag kan besproken worden met de mantelzorger. Via de Zorgbuurtsuper kan zo nodig overlegd worden met andere professionele zorgverleners in de eerste lijn.
Lukt het niet om de lijst in te vullen kunt u contact opnemen met Onderstaande personen. Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt uw privacy door ons steeds zorgvuldig bewaakt. De leden van de taakgroep hebben als diaken of als vrijwilliger in de PGD, een verklaring van geheimhouding afgelegd.
Informatie:
Wijk Oost: diaken Anne Oosterveld, Grootzand 13, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Noord: diaken Gert van Dam, Nova Cura 134, T: (0512) 53 28 08, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijk Zuid: Rie Zijlstra, De Zwaden 8, T: (0512) 51 92 89, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geloven in delen…..
Regelmatig schrijf ik op deze plek een stukje over een collectedoel van Kerk in Actie voor zending, werelddiaconaat een ontwikkelingssamenwerking
Onlangs viel in het magazine van Kerk in Actie te lezen hoeveel wij met z’n allen in 2017 in Nederland hebben bijgedragen en hoe die gelden zijn besteed.
Graag wil ik daarover hieronder ook even iets doorgeven.
Onze bijdragen zijn als volgt besteed:
zending: 6,1 miljoen
werelddiaconaat: 9,2 miljoen
noodhulp: 5,5 miljoen
binnenlands diaconaat: 2,2 miljoen
fondsenwerving: 2,7 miljoen
beheer en administratie: 0,8 miljoen.
In totaal gaat het om 26,5 miljoen.
Dit zijn grote bedragen, maar deze worden wat concreter als de wereldwijde resultaten worden opgesomd. Met deze gelden konden:
132.850 mensen in rampgebieden voedselhulp krijgen;
258.000 mensen geholpen worden met noodhulp;
25.200 mensen zaden en landbouwgereedschappen krijgen;
6.401 kinderen uit de kinderarbeid worden gehaald en onderwijs genieten;
55.410 paasgroeten worden verstuurd aan gevangenen;
8.300 mensen met schulden hulp krijgen;
42.990 vrouwen en mannen een lekentraining in theologie volgen;
328.207 mensen deelnemen aan Bijbelstudies.
’n Druppel op een gloeiende plaat? Ja, we lossen het onderliggende probleem niet op maar samen doen we er wat aan.

Onze betrokkenheid komt prachtig tot uitdrukking in het volgende lied:

Kerk in Actie lied
Wij delen geloof, wij delen de hoop, die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, totdat het een overvloed wordt.

Wij delen met jou en met iedereen, de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak, en niemand kwam iets te kort.
Zo mogen wij delen met handen en hart, totdat het een overvloed wordt.

Wij delen ver weg, we delen dichtbij, één kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak, en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag, als delen een deel van ons wordt.

Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Geef licht aan een kind op de vlucht…….
De Advents- en Kerstcampagne van Kerk in Actie staat dit jaar het thema “Geef licht”.
We leven toe naar Kerst, het feest van licht. Voor veel kinderen wereldwijd is Kerst echter helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede, werken in fabrieken of worden misbruikt. Met de campagne “Geef licht” roept Kerk in Actie op Gods licht te delen met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Samen kunnen we licht brengen in het bestaan van deze kinderen.

Op zondag 23 december, 4e Advent, is de opbrengst van de deurcollecte bestemd voor de vluchtelingenkinderen in Myanmar. In het noordoosten van dat land zijn ruim vierduizend Kachin (een christelijke minderheid) op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie.

Op 25 december, eerste Kerstdag, is de eerste collecte voor “Kinderen in de knel” en dit keer in het bijzondere voor de Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna 5 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Draagt U ook bij aan een lichtje voor kinderen op de vlucht?
Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Avondmaalscollecte zondag 20 januari: kamp Moria op Lesbos
Op zondag 20 januari vieren we weer het Heilig Avondmaal.
We delen brood en wijn en geven dit keer onze gaven aan kamp Moria op Lesbos. Dit kamp is overvol met mensen die wachten op hun asielprocedure, onbeschermd tegen de winter en met te weinig medische en psychische zorg.
Stichting Bootvluchteling biedt dagelijks concrete en praktische hulp in dit vluchtelingenkamp. Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is.
De 2.500 vluchtelingen die vorig jaar op Lesbos verbleven in kamp Moria hadden geen toegang tot basale mensenrechten: voldoende voedsel en water, sanitaire voorzieningen en medische zorg. Afgelopen zomer bereikte Lesbos het dubieuze record van “huisvesting” van 10.000 vluchtelingen!
Een groep Nederlandse artsen, werkzaam bij de stichting, luidt deze weken opnieuw de noodklok over de omstandigheden in dit vluchtelingenkamp: Welzijn staat in Moria onder grote druk en de situatie wordt steeds nijpender. Menswaardige gezondheidsvoorzieningen zijn ver te zoeken. Ondanks de grote inspanningen die geleverd worden door verschillende instanties is en blijft de toegang tot gezondheidszorg onvoldoende.
Als u meer wilt lezen over de activiteiten van de stichting Bootvluchteling, dan kunt u die vinden op de site, W: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er is dringend meer hulp nodig. Wij laten ze niet in de kou staan, help u mee? Dat kan door op zondag 20 januari uw bijdrage te geven in de eerste collecte, maar dat kan ook door uw gift over te maken op de rekening van de Centrale Diaconie PG Drachten, nummer NL40 RABO 0373 7368 43 onder vermelding van noodhulp Lesbos.
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com