Avondmaalscollecte zondag 16 juni: vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op zondag 16 juni vieren we weer het Heilig Avondmaal.
We delen brood en wijn en geven dit keer onze gaven aan de vergeten vluchtelingen in Nigeria.
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot de “internationale dag van de vluchteling”. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van de vluchtelingen.
Op zondag 16 juni, de zondag vóór de 20ste juni, staan wij in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media.
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne.
In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds veel mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen.
Samen met lokale kerken stimuleren Kerk in Actie moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door gezamenlijk een weg of een waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, zo ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.
Maar onze steun is daarbij hard nodig. De eerste collecte op zondag 16 juni is dan ook bestemd voor deze vergeten vluchtelingen in Nigeria.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de Centrale Diaconie PGDrachten, IBAN NL40 RABO 0373 7368 43 onder vermelding van vluchtelingen Nigeria.
Namens de CDD,
Tett Vaatstra

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com