Dankstond-actie voor Gobabis
Scholing in sloppenwijk!
In deze Geandewei zit een envelop voor Dankstond 2019.
Dankstond, een moment om stil te staan bij dingen waarvoor wij dankbaar mogen zijn, ook in deze periode van veel negatieve berichten. Dankbaar dat wij in staat zijn ook iets te doen voor onze medemensen in nood.
De Centrale Diaconie van Drachten wil, samen met de Werkgroep Project Support Gobabis, graag uw aandacht voor de opvang van straatkinderen in de sloppenwijken Epako van Gobabis in Namibië.
Op initiatief van onze werkgroep is er een vereniging opgericht waarin 10 schooltjes samenwerken. De schooltjes werken veelal met vrijwilligers. Mensen met het hart op de juiste plaats die, vaak zonder vergoeding, zich inzetten voor de kinderen in de sloppenwijk Epako.
Deze vrijwilligers willen wij ook graag verder helpen. Ondersteunen in hun werk door scholing te organiseren, helpen bij het ontwikkelen van mogelijkheden om in hun eigen onderhoud te voorzien en eenvoudige huisvesting.
We willen voorkomen dat zij afhaken en dat zo goede leerkrachten verdwijnen, waar kinderen de dupe van worden en waar projecten mislukken.
Met uw hulp kunnen zowel de kinderen als de begeleiders samen op weg gaan naar een betere toekomst!
In de envelop, die u bij deze Geandewei heeft ontvangen, zit een folder met een toelichting en een éénmalige machtiging. Onze vraag is: “Wilt u uw gift of machtiging in die envelop doen en met dankstond of de zondag daarop in de schatkist deponeren”? Bij de uitgangen van de kerk staan tijdens Dankstond op woensdag 6 november en zondag 10 november speciale GOBABIS schatkisten (alstublieft niet in de gewone collectezak!).
Uiteraard kunt u ook een bedrag overmaken op rek. nr. NL29 RABO 0116 6970 32, t.n.v. Project Support Gobabis, onder vermelding van ”Gobabis-Dankstond”.
Uw fiscaal aftrekbare gift betekent veel voor de kinderen en hun begeleiders in Gobabis!
Namens hen, de Centrale Diaconie en de Werkgroep PSG: Baie, baie dankie!!
Oftewel, hartelijk bedankt!!

Hier foto Gobabis.jpg plaatsen

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com