Sta op in de 40 dagentijd!
Sta op! Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
In de Geandewei van 28 februari schreef ik op deze plaats:
“Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar de 1e collectes op de zondagen in de 40 dagentijd bestemd voor ZWO projecten van Kerk in Actie.”
Nu, een maand later, is de hele wereld in de ban van het Corona virus, is ons dagelijks leven ontregeld en kunnen we de rest van deze 40 dagentijd ook niet meer naar de kerk.

Soms lijkt het erop dat er geen ander nieuws meer is, en er geen andere problemen meer zijn, dan het Corona virus. Maar dat is natuurlijk niet echt zo.

Opvangcentrum Lifeline in Accra in Ghana heeft onze steun nog steeds hard nodig om straatmeisjes een nieuw kans te geven door ze onderdak en een opleiding aan te bieden.
Ook de andere 40 dagen projecten van Kerk in Actie zijn onze steun meer dan waard:
• De kracht van Bijbelverhalen - in de Golfstaten
• Als kerk naar de mensen toe; pioniersplekken - in Nederland
• Overleven in een burgeroorlog - in Zuid-Soedan
• Vakanties met aandacht - in Nederland
• Nieuwe kansen voor straatmeisjes - in Ghana
• Jongeren doorleven het Paasverhaal - in Nederland

Nu de kerkdiensten en dus de collectes niet door gaan, kunt u een bijdrage overmaken op NL40 RABO 0373 7368 43 t.n.v. Diaconie - ZWO o.v.v. “40 dagen collecte ZWO”
Helpt u mee?
Namens CDD/ZWO,
Maarten Rijken

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com