Diaconie in tijden van corona
Corona en gevolgen
De coronacrisis houdt, in eigen land, nu al ruim acht weken aan. De gevolgen zijn groot. Naast de mensen die (ernstig) ziek worden van het virus, we horen dagelijks de aantal opnames in het ziekenhuis en het aantal mensen die aan het virus zijn overleden. Ook maatschappelijk, sociaal en economisch staan veel dingen stil of komen langzaam aan tot stil stand. Als kerkgemeenschap merken wij dat in de eerste plaats aan het niet doorgaan van kerkdiensten, stilliggen van allerlei activiteiten en het vergaderwerk ligt voor een deel ook stil. Dit heeft voor iedereen consequenties. We moeten afstand houden, letterlijk. Kinderen gaan niet meer naar school, vaders en of moeders werken thuis, niet meer op bezoek bij opa en of oma, niet meer bij elkaar op de thee, geen dominee of contactpersoon aan de deur, en ga zo maar door. Gezinnen zitten alle dagen bij elkaar op de lip, wat soms ook best spanningen kan veroorzaken, mensen die alleengaand zijn staan er nu soms ook echt helemaal alleen voor, eenzaamheid ligt nog meer dan voorheen op de loer.

Initiatieven
Gelukkig zijn er ook tal van dingen bedacht en opgetuigd om als kerkgemeenschap de verbinding te houden. In de deelgebieden Zuid en Oost is er een hulp en telefoonlijn in het leven geroepen. Hier kunt u terecht als u iets voor een ander kunt betekenen of als u graag ergens mee geholpen zou willen worden. Informatie in Zuid kunt u krijgen via T: (0512) 53 27 60 en Oost via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dominee Boschma die wekelijks een videoboodschap maakt, zondags een overdenking via de kerkomroep. Als diaconie juichen we zulke initiatieven van harte toe. We zijn ook blij dat we als gemeenschap ook op deze manier om elkaar denken en elkaar niet vergeten.

Financiële zorgen
Naast bovengenoemde zaken veroorzaakt deze crisis ook een economische crisis. We lezen over bedrijven die gesteund moeten worden, mensen die ontslagen worden, zzp-ers die geen werk meer hebben, scholieren die hun baantjes kwijt zijn geraakt. Ook dit kan heel veel impact hebben. Als diaconie willen wij er ook voor deze mensen zijn, of u nu lid of geen lid bent van PGDrachten. Het is vaak lastig om over geld, inkomen en schulden te praten. We schamen ons er vaak voor. Mocht u in financiële nood zijn of komen (of het nu komt door de crisis of anderszins) schroom niet om aan de bel te trekken. Ook een oproep aan gemeenteleden, mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat hij of zij gebaat is bij steun mag u dat ook melden. Belangrijk is hierbij wel, doe het altijd in overleg en met goedvinden van de persoon waarom het gaat! De diaconie is er om u met raad en of daad te helpen of bij te staan. Dit kan financieel zijn of we kunnen u misschien met raad verder helpen. De diaconie heeft een breed netwerk dat ingezet kan worden om u verder te helpen. We behandelen uw vraag altijd strikt vertrouwelijk!

Contact met de diaconie
Als u vragen hebt of u wilt ondersteuning kunt u een beroep doen op uw sectie-diaken. Als u dat lastig vindt, leg dan de vraag neer bij iemand die u kent, bijvoorbeeld bij uw contactpersoon, ouderling of dominee, deze weten ook waar zij de vraag kunnen stellen. De mailadressen van de deelgebieden zijn:
Oost, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zuid, T: (0512) 53 27 60
West, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Smallingerland
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse, algemene, initiatieven bedacht. Deze zijn vaak te vinden en regionale kranten of sites. Via de MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op hulp en zorg gebied. Zie W: www.moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen, T: (0512) 33 41 12. Voor alle welzijn- en WMO- vragen kunt u ook beroep doen op Carins en voor financiën bij het PING loket (onderdeel van Carins). Zie W: www.carins.nl of T: (088) 50 654 00

Een URGENTE oproep van deelgebied West
Zorg om en voor elkaar is een belangrijke opdracht binnen de kerk. Naast het pastoraat vervult de diaconie een belangrijke rol in deze opdracht. En dat kan niet zonder mensen die zich daar voor willen inzetten. Deelgebied West doet om deze reden een dringend en ook een urgente oproep, help ons om het diaconaat in leven te houden. West roept gemeenteleden op om als diaconaal medewerker of als diaken aan de slag te gaan. Als u zich aangesproken voelt en graag uw (zorg)steentje bij wilt dragen meld u dan bij Jan Fillekes via E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot slot
Het zijn moeilijke tijden. Hoe lang het nog gaat duren, hoe wij hier als maatschappij uitkomen is onzeker. Dat kan je onrustig maken. Wij bidden en wensen u alle goeds toe. We vragen u: pas op elkaar, als gemeenteleden, als straat, als naaste buren, als hele gemeenschap, of we nu lid zijn van PGDrachten of niet.
“Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister.” (Lied 1005:3)
Hartelijke groet, namens de gezamenlijke diaconieën,
Arjan Boven

Vertrek Anna van der Meer
30 april was de laatste werkdag van Anna van der Meer als Diaconaal Werker in dienst van de Protestantse Gemeente Drachten.
In dit warrige, soms onwerkelijke tijdsgewricht is het niet mogelijk geweest van Anna op de gebruikelijke manier afscheid te nemen met de verdiende loftuitingen.
In de afgelopen jaren dat Anna bij ons werkte, heeft ze zich als een echt 'diaconaal dier' bewezen. We spraken vaak over de schaapjes van de kerk, en dan in het bijzonder over de kwetsbare schaapjes die buiten het hek, de 'veilige grenzen' van onze kerk grazen. Daar ging ook Anna’s hart naar uit, daar zette zij zich voor in en dat hebben wij met instemming en bewondering gezien.
De vele samenwerkingsverbanden tussen de kerken en zeker ook de niet-religieuze sociaal-maatschappelijke verbanden werden als verbindingsofficier bezocht. Om er maar een paar te noemen: Diaconie Drachtenbreed, Dag van de dialoog, Dag van de Vrede, Centrum Kerken Overleg, Leger des Heils, MOS en niet te vergeten Brechje. In al die verbanden werd meegedaan en ter zake kundige input geleverd.
Voor het Inloophuis, bij de Grote Kerk was Anna een belangrijke schakel en daar lag ook een groot deel van haar passie
Sinds 2012 heeft Anna van der Meer onze geledingen versterkt. Daar zijn we haar dankbaar voor. Anna slaat nu een nieuwe weg in, nu zij moeder is geworden van een mooie dochter.
Ook vanaf deze plaats wens ik Anna en de haren alle goeds en jullie Gods zegen toe.
Jaap Bruintjes
voorzitter College van Diakenen

Onder de rubriek van de Grote Kerk is de laatste bijdrage geplaatst van de diaconaal werker van de PGDrachten, Anne van der Meer.

Drie keer klikken
Terwijl er heel veel mensen getroffen worden door de Corona crisis, zijn er ook mensen zoals ik.
Ik ben niet ziek. Ben gewoon thuis aan het werk. En ik ontvang gewoon mijn salaris.
Natuurlijk ga ik niet naar de kerk, want er zijn geen kerkdiensten. En dus zijn er ook geen collectes.
Wacht even... Dat laatste blijkt niet te kloppen.
De wekelijkse collectes gaan gewoon door, volgens het collecterooster. Gewoon even kijken op W: pgdrachten.nl , en dan 3 keer klikken…
Elke eerste zondag van de maand is de eerste collecte voor het ZWO. Deze ZWO-collecte, maar uiteraard ook de “gewone” collectes zijn van harte bij u aanbevolen!

Helpt u mee?
Zeker als u, net zoals ik, eigenlijk betrekkelijk weinig last heeft van de Corona crisis.
Namens CDD/ZWO,
Maarten Rijken

Wist u dat?
Wist u dat u in de kerk de volgende artikelen in kunt leveren:
Mobiele telefoons, cartridges
Postzegels (graag in envelop) en postzegels op kaarten.
Oude ansichtkaarten b.v. zwart/wit kaarten.
Ansichtkaarten met afbeeldingen van oude auto's vliegtuigen, boten enz.
Ansichtkaarten met paarden, dieren, molens en onbeschreven kaarten.
Ansichtkaarten van Unicef, Anton Pieck, klederdracht, oude schilders.
Ansichtkaarten met kerken, en stads/dorps gezichten.
Niet van belang zijn kaarten zonder postzegel, kerstkaarten, gefeliciteerd, 25, 50 jaar huwelijk, beterschap enz.
Alvast bedankt namens de diaconieën van Zuid, Oost en West,
Arjan Boven

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma
T: (0512) 53 94 65

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com