Extra collecte Kerk in actie voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland
De komende week (30 november t/m 5 december) gaan er ruim 45 collectanten in heel Drachten op pad voor de deurcollecte om geld in te zamelen voor de duizenden vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om op die manier te helpen met voedsel, kleding en onderwijs en te proberen hen met het oog op de komende winter hen op een betere plek te krijgen.
Die ruim 45 collectanten zullen lang niet bij alle adressen in Drachten aan de deur komen en daarom hebben de voorzitters van AK, CvK en Diaconie ermee in gestemd een extra collecte te houden op zondag 29 november.
Mocht er dus aan het eind van de komende week geen collectant bij u aan de deur zijn geweest, dan kunt u toch een bijdrage leveren door het gewenste bedrag over te maken aan de Diaconie-ZWO NL40RABO0373736843 onder vermelding van de door u gesteunde bestemming.
Namens Kerk in Actie,
Andries en Tieneke Riedstra

1e collecte op zondag 6 december voor ZWO jaarproject
Fryslân foar Rwanda
26 jaar geleden werden in 100 dagen tijd één miljoen Rwandezen vermoord. Dat zijn 10.000 mannen, vrouwen en kinderen per dag! Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’.
Inmiddels ondersteunt deze organisatie 1500 kinderen. Tegenwoordig zijn het kinderen die ouders aan aids verloren zijn. Sommige kinderen zijn zelf besmet met hiv. Door de opvang in pleeggezinnen kunnen zij een nieuw begin maken en trauma’s verwerken. De kinderen gaan weer naar school. Via de organisatie van Rose krijgen zowel kinderen als pleegouders een steuntje in de rug.

Mwana Ukundwa is 1 van de 3 programma’s die ondersteund worden door Fryslân foar Rawanda:
- Opvang en scholing voor weeskinderen
- Landbouwprogramma zendingsdiaconessen
- Meer jongeren in de kerk
Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Dit jaar heeft Drachten zich hierbij aangesloten.
Fryslân foar Rwanda! Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Dat kan alleen met uw gebed en steun!
Doet u mee? Zondag 6 december is opbrengst van de 1e collecte voor dit ZWO jaar-project.
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Inzamelactie D.E.-waardepunten voor onze voedselbank

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.

Koffie lijkt een luxeproduct, maar u kunt zich voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.
De Voedselbank Smallingerland schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten. De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank. Vorig jaar leverde deze actie maar liefst 1780 pakken koffie van 500 gram op!
Geef uw D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de Voedselbank!
Uw waardepunten, bij voorkeur geteld, kun u gedurende de hele maand december inleveren op de volgende adressen: De bibliotheek, de Voedselbank, de Lawei en diverse supermarkten.
Hier staan opvallende dozen waar de waardepunten in gedeponeerd kunnen worden.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com