Collecte Kerstnachtdienst
Odensehuis Dirk Baron
Dit jaar wordt de opbrengst van de collecte tijdens de Kerstnachtdienst bestemd voor het “Odensehuis Dirk Baron”. Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, voor hun partners, (klein)kinderen, mantelzorgers, buurtbewoners en professionals.

Het Odensehuis is een plek waar begrip en betrokkenheid de boventoon voeren. Waar iedere vraag gesteld mag worden en waar kennis en ervaring wordt gedeeld om iedereen die wordt geconfronteerd met dementie te helpen.
Het is een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar niets moet en alles mag. En waar je bovenal begrip en steun vindt als je met dementie te maken krijgt. Mensen met dementie voelen zich vaak niet begrepen en hebben soms het gevoel dat ze steeds minder deel zijn van de samenleving. In het Odensehuis kunnen ze weer even “gewoon” zijn en kunnen ze zijn wie ze zijn, zonder oordeel.
Elke dag bewegen, gezond eten, plezier maken en zinvol bezig zijn is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen die te maken hebben met dementie. Samen met Sûnenz organiseert het Odensehuis regelmatig activiteiten op het gebied van kunst, sporten, muziek en lekker en gezond eten.

Elke maandag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur is het Odensehuis geopend. Kom gerust binnen voor meer informatie.
Het adres is Burg. Wuiteweg 140b, Drachten (in het Sûnenz centrum).
Ook kunt u informatie vinden op de www.odensehuisdrachten.nl of contact opnemen met de coördinator Tessa de Jong, T: (06) 22 85 21 33.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!
In deze Geandewei, in de rubriek PG Drachten bestuurlijk, vindt u hoe u uw gift kunt geven.

Huis-aan-huis collecte Kerk in actie geslaagd!

Voor ons boven verwachting is de opbrengst van de collecte voor de Vluchtelingenkinderen in Griekenland uitgekomen op € 4199,32. Dankzij de inspanning van een veertigtal collectanten konden we bedragen van ruim 30 tot bijna 300 euro bijschrijven op de totaallijst, hartelijk dank daarvoor.
Mocht er geen collectant bij u aan de deur zijn geweest, dan kunt u toch een bijdrage leveren door een bedrag over te maken aan de Diaconie-ZWO NL40RABO0373736843 onder vermelding van Vluchtelingenkinderen.
Andries en Tieneke Riedstra

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma
Mevr. De Rooweg185
T: (0512) 53 94 65

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com