Werelddiaconaatszondag 7 februari
Bangladesh - Beter bestand tegen het water
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.
Watersnoodramp 1953
De eerste zondag van februari is zondag voor het werelddiaconaat vanwege de hulp die Nederland in 1953 uit heel de wereld ontving na de watersnoodramp die in de nacht van 31 januari op 1 februari grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de wereld is toen hulp geboden, voedsel en allerlei goederen om de slachtoffers te helpen.
Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is hebben de kerken deze Werelddiaconaatdienst op de eerste zondag van februari vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die net als Nederland in 1953 in rampzalige omstandigheden verkeren.
…terug naar Bangladesh
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.
Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.
Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.
Zondag 7 februari is de 1e collecte bestemd voor Bangladesh.
Helpt u mee!
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Bangladesh bestand tegen water'
Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken

Meer lezen: kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
https://www.youtube.com/watch?v=EiLb3QtEEsw&feature=emb_logo

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com