College van Diakenen; Van de gezamenlijke diaconieën PG Drachten

Voor contact met uw diaconie:
Deelgebied Noord:       E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Oost:         E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied Zuid:          E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelgebied West:         E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie PG Drachten
Een aantal weken stond er in dit blad een algemeen stukje uit naam van de diaconie Drachten breed. Het stukje had, gezien
de actualiteit, wel een update nodig. Hoeveel is de wereld veranderd in de afgelopen weken, maanden? We wisselen de coronatijd af met dan een beetje meer vrijheid gevolgd door een beetje minder vrijheid. Op dit moment neemt het virus weer in heftigheid toe. Tot 20 april zitten we, zoals het nu lijkt, in de lockdown. We merken een steeds groter worden verharding tussen zij die voor en zij de tegen alle maatregelen zijn.

Binnen al dit gebeuren ligt het kerkenwerk voor een groot deel stil, en zijn er online diensten. We ontmoeten elkaar online, toevallig in de supermarkt of helemaal niet meer. Voor de één zal alles een grotere impact hebben dan voor een ander.

Wat is de rol van de diaconie in deze tijd? Wat kunnen wij voor u en groter voor de gemeente en samenleving betekenen? De ervaringen van de diakenen is dat het wat stil is. Er komen weinig verzoeken voor ondersteuning in welke vorm dan ook. We kunnen zeggen, dat is mooi want dan gaat het wat dát betreft goed. Of zijn we door de stilte niet meer vindbaar? Of is de schroom om een vraag te stellen te groot.

Voor het schrijven van dit stukje heb ik de vier wijken gevraagd of ze nog iets op deze plek zouden willen melden. Van een diaken kreeg ik het volgende toegestuurd. Een Bijbeltekst met een stukje uitleg. (veertigdagentijd kalender 2021) Een mooi stukje dat goed weergeeft en ons oproept wat onze taak als diaconie is maar eigenlijk de taak is van ieder van ons.

“Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht”

Matheus 25:35/36 

Als diaconie willen we er graag zijn voor de mensen die in welke vorm steun nodig hebben. Een onderdeel is het beroep kunnen en mogen doen als u financieel in de knel komt. We kunnen u in raad als in daad helpen. Als diaconie roepen we u ook om naar elkaar om te zien. Blijf de verbinding met elkaar zoeken, houdt contact. Wees er voor elkaar. Want deze corona gaat niemand ongemerkt voorbij. Of je nu ouder bent en de eenzaamheid voelt toenemen, of je nu alle dagen thuis moet werken en de scheidslijn werk en privé steeds smaller wordt, of je nu scholier of student bent en alle dagen je lessen thuis volgt en je klasgenoten enkel online ziet, of je nu ondernemer bent en je ziet je zaak langzaamaan afbrokkelen, of je nu... vult u zichzelf maar in.

“Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen” Max Lucado.

Als u contact met een diaken wilt neem dan contact met de diaken die toegewezen is aan uw wijk of sectie. Of stel de vraag via uw ouderling, contactpersoon of predikant. Al uw vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Gemeente Smallingerland
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse initiatieven bedacht. Deze zijn vaak te vinden in regionale kranten of op sites. Via MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op het gebied van hulp en zorg. Zie W: moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen, T: (0512) 33 41 12. Voor alle welzijns- en WMO-vragen kunt u ook een beroep doen op Carins en voor financiën bij het PING loket (onderdeel van Carins). Zie www.carins.nl of via T: (088) 506 54 00.

Namens de diaconie van de PG Drachten een hartelijke groet,
Arjan Boven

40-dagentijd 2021: Ik ben er voor jou
In deze tijd van online kerkdiensten, is de wekelijkse collecte niet altijd meer voor iedereen zo vanzelfsprekend als voor de corona crisis. Dat zien we helaas ook aan de opbrengsten van de 40-dagen collectes. Dat is erg jammer, want juist nu is uw steun harder nodig dan ooit…

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar de 1e collectes op de zondagen in de 40-dagentijd bestemd voor ZWO projecten van Kerk in Actie (KIA). Elke zondag staat in het teken van een specifiek project, ver weg of dichtbij.

Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is dit jaar: Ik ben er voor jou, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. Elke week leggen we de focus op een KIA-project én een van de zeven werken die bij dat project past. De komende week is dat nog:

4 april /Pasen:  Kinderen in de knel Zuid-Afrika
U mag dat doen tijdens de online dienst, maar dat hoeft niet. Ook voor de dienst (nu al!), en na de dienst kunt u terecht op de website van PG Drachten. Gewoon even klikken op “Collecte, Doelen en acties” en de rest wijst zich vanzelf.

Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken 

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com