Bijlage 2c PvA verzoek stuurgroep GK

Stuurgroep Grote Kerk
Secretaris:
F. Wijngaarden
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Drachten, dinsdag 13 maart 2018


Aan de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Drachten
scriba p/a Kerkelijk Bureau
per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onderwerp: Verzoek om de opdracht voor een rol in het komende herstructurerings-proces

 

Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,

Onlangs heeft de Stuurgroep Grote Kerk het jaarlijkse gesprek met u gevoerd en daarbij kwam het nieuwe nog te schrijven beleidsplan van de Stuurgroep “2018 en verder” ter sprake. In de discussie met u hebben wij gesteld dat zo’n plan ook de gevolgen van het herstructurerings-proces binnen de PGD zal moeten beschrijven voor de Grote Kerk en de organisatie daaromheen. Niet alleen voor de Stuurgroep en de Taakgroepen zelf, maar ook ten behoeve van de definitieve besluitvorming op de Algemene Kerkenraad uiterlijk begin 2020. In het rapport “Voortvarend Verder” van de inmiddels opgeheven werkgroep “Toekomst PGD” wordt immers de Grote Kerk (onder andere) als bijzondere zaak genoemd in
paragraaf 2.4 Verkenningen in Drachten (op pg.4 van het rapport).

Op dit onderwerp komt de Stuurgroep nu aanvullend terug met een tweetal onderstaande verzoeken aan u voor een nader te bepalen rol in het herstructurerings-proces, voor zover relevant voor de Grote Kerk en de hele gemeenschap daar omheen. De Stuurgroep is namelijk van plan om op korte termijn onderwerpen voor het nieuwe beleidsplan te verzamelen tijdens een “hei-dagsessie” en dan is het zinvol om vooraf met u af te spreken welke rol de Stuurgroep ten behoeve van uw kerkenraad in het herstructurerings-proces zal kunnen spelen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de bovenwijkse functie van de Grote Kerk maakt dat dit karakter bij uitstek en naadloos past in de ene gemeente zonder wijken, maar dat is voor ons en waarschijnlijk ook voor u te kort door de bocht.

U heeft op 19 februari jl. het definitieve besluit tot het vormen van één PGD onder één kerkenraad uitgesteld en een commissie gevormd waarin vier wijken zitting hebben om de toepasselijke nieuwe structuur te beschrijven. De Stuurgroep is daarin niet vertegenwoordigden vindt dat ook niet nodig.
Maar de Stuurgroep heeft wel duidelijk de behoefte om simultaan aan de genoemde commissie de mogelijke gevolgen van -en de eigen positie in- die nieuwe structuur te beschrijven.

Dat vereist natuurlijk een traject dat zoveel mogelijk synchroon verloopt met dat van de nieuwe herstructurerings-commissie van de vier wijken. Dit om misverstanden, valse verwachtingen en te zeer uiteenlopende en dus zinloze adviezen te voorkomen. Daarom doet de Stuurgroep aan u de volgende verzoeken:

1. De Stuurgroep verzoekt aan de Algemene Kerkenraad de opdracht om in het spoor van de nieuwe herstructurerings-commissie van de vier wijken en ten behoeve van de definitieve besluitvorming op de Algemene Kerkenraad op uiterlijk 1 januari 2020, de mogelijke en gewenste positie van de Grote Kerk en de Stuurgroep/Taakgroepen in het proces van “Voortvarend Verder” als onderdeel van de ene gemeente zonder wijken te beschrijven.

2. De Stuurgroep verzoekt aan de Algemene Kerkenraad om in de opdracht aan de Stuurgroep
onder 1. en in de opdracht van de nieuwe herstructurerings-commissie van de vier wijken, een zinsnede op te (doen) nemen ten behoeve van een goede afstemming en communicatie met elkaar over de toekomstige positie van de Grote Kerk en de Stuurgroep/Taakgroepen in het proces van “Voortvarend Verder” als onderdeel van de ene gemeente zonder wijken.

In afwachting en met vriendelijke groet,


hoogachtend,
namens de Stuurgroep Grote Kerk,

 

Fokke Wijngaarden
secretaris

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com