Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Deze rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Oase, Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met pastorale en diaconale eenheden zonder een eigen wijkkerk. De datum dat de organisatie wordt geeffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Diaconie ZAM

Groot succes actie Voedselbank 15 september
Op de gezamenlijke startzondag van de Zuiderkerk, Arke en Menorah (ZAM) zijn er voor de Voedselbank houdbare producten ingezameld. Totaal werden 31 bananendozen met boodschappen aan de Voedselbank overgedragen. De voedselbank was hier zeer blij mee. Ook zijn er enkele giften gegeven. Was u niet in de gelegenheid om boodschappen af te geven dan kunt u ook een donatie geven. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL57RABO 011.07.52.562 t.n.v. Stichting Voedselbank Smallingerland.
Namens de Voedselbank en de Diaconie hartelijk dank voor uw ingebrachte levensmiddelen.
De diaconieën van ZAM

 

Tweewielers voor Zuid-Sudanese pastors
De Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater en medische voorzieningen in Afrika. Imena Foundation werkt in Zuid-Sudan samen met bisschop Garang Chan Awac.
Bisschop Garang heeft tweehonderd pastors onder zijn hoede en deze pastors stellen alles in het werk om de noodlijdende bevolking tot steun te zijn.
Deze bijzondere en betrouwbare bisschop, die zijn hele leven in dienst stelt van God, wil zijn pastors heel graag meer mobiliteit geven en vraagt daarom een bijdrage aan voor fietsen! Hierdoor zullen meer mensen van het evangelie horen.
De Imena Foundation werkt als jarenlang samen met deze bisschop en heeft de ervaring dat het donatiegeld zeer accuraat wordt besteed.
De Afrikaanse meisjesnaam Imena betekent ‘droom’. In grote delen van Afrika dromen veel mensen van een betere toekomst. Een toekomst waarin schoon drinkwater voor iedereen beschikbaar is, net als medische zorg. Een toekomst ook, waarin kinderen eenvoudig toegang hebben tot onderwijs, nóg zo’n belangrijke voorwaarde om tot betere leefomstandigheden te komen.
Tenminste 95% van het ingezamelde geld gaat naar projecten in Afrika. Sinds 2013 biedt Imena Foundation ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt zij bij de opbouw van kerkelijke gemeenschappen in Afrika. Vanuit Nederland is er intensief contact met de partnerorganisaties en vindt een gestructureerde financiële terugkoppeling plaats. Imena Foundation valt onder de ANBI erkenning van de belastingdienst. Op dit moment richt Imena Foundation zich op Zambia en Zuid-Sudan.

De plaatselijke gemeenschappen in dit grote gebied spelen een belangrijke rol. Deze worden ingezet om het werk te realiseren. In het Aweil district stichtte bisschop Garang honderdtwintig kerken, waar maar liefst tweehonderd pastors zich belangeloos inzetten. Deze pastors stellen alles in het werk om de noodlijdende bevolking tot steun te zijn. Bisschop Garang wil heel graag zijn pastors meer mobiliteit geven en vraagt daarom honderd fietsen aan.
De pastors willen de mensen graag sneller bereiken om hen te bemoedigen met het Evangelie, om voor hen te bidden én om zieke mensen te vervoeren naar de hulppost of het ziekenhuis.
De Imena Foundation heeft de aanvraag van de bisschop omarmd en zet zich in om dit gerealiseerd te krijgen. Een fiets kost relatief weinig en is niet duur in onderhoud. De fietsen worden per tien stuks ingekocht in Juba (hoofdstad Zuid-Sudan) en vervolgens met een vliegtuig van het World Food Program vervoerd naar het Aweil district. Totale kosten per fiets (inclusief vervoer): €175,-! Elke fiets wordt met grote blijdschap ontvangen en vervolgens ingezet ter ondersteuning van de allerarmsten ter wereld! Doet u mee? Stort dan uw bijdrage op IBAN: NL23 RABO 0321 5340 77 o.v.v. fietsen Zuid-Sudan.
Daarnaast wordt op zondag 29 september 2019 gecollecteerd voor dit project. De ZAM-diaconieën bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Namens de ZAM-diaconieën,
Jan Holwerda

ZAM-diensten in september en oktober

Datum    Tijd Kerk            Predikant
6 okt       ZAM Zuiderkerk     Smilde
6 okt       ZAM De Arke         Boschma
13 okt     ZAM Zuiderkerk     Boschma
13 okt     ZAM Menorah        vd Herik
20 okt     ZAM Zuiderkerk     Smilde
20 okt     ZAM De Arke
27 okt     ZAM De Arke         vd Herik
27 okt     ZAM Menorah        Boschma

Startzondag-nieuws Zuiderkerk - Arke - Menorah
Een goed verhaal. Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland 2019. Het verhaal van Gods bemoeienis met ons mensen. Het verhaal van mijn leven. Het verhaal dat we met elkaar mogen delen.
Met een feestelijke blije kerkdienst zijn we de startzondag in de Menorah begonnen. Een volle bak en zingen maar. Verbonden zijn, elkaar vasthouden, elkaar ruimte gunnen. Ds. Smilde noemde het in zijn preek en dat gevoel was de hele dag aanwezig.
Na de dienst werd de kerkzaal van de Menorah omgebouwd. Dat moest ook wel want heel veel mensen bleven koffiedrinken; met heel veel lekkers, gebakken door de gemeenteleden.
Het koffiedrinken ging over in het meedoen aan verschillende activiteiten. Binnen, maar ook buiten, want het weer werkte geweldig mee.
En dan gezamenlijk eten. Wat was er veel en wat een diversiteit. Heel veel gemeenteleden hadden blijkbaar thuis al heel veel voorpret gehad, want het zag er allemaal zo feestelijk en smakelijk uit. En lekker, nou! Wat werd er gelachen toen de goochelaar bij de tafeltjes langs ging.
Een zanggroepje had ’s ochtends enkele liedjes ingestudeerd. Met hen hebben we al zingende de startzondag afgesloten. Wat een fijne dag. Temeer daar ook nog aan de mensen is gedacht die hulp nodig hebben van de voedselbank om een beetje rond te kunnen komen

We zijn grote dank verschuldigd aan de vrijwilligers uit de drie kerken. Mee door hun perfecte organisatie is het een succes geworden.
Foto’s van de Startzondag vindt u op de website van de Menorah, W: www.pgdrachtenmenorah.nl
Jan van der Leij
Voorzitter wijkgemeente Oost

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com