Door de ogen van de tijdelijke voorzitter
Een nieuw begin...
De wijkkerkenraden zijn opgeheven, een AK is niet meer nodig, we zijn nu één gemeente met één kerkenraad. Dat is een gunstige ontwikkeling. Jaren geleden sprak de landelijke kerk, waar we onderdeel van zijn, de Protestantse Kerk Nederland, uit dat plaatselijke gemeenten zouden moeten kiezen: óf decentraal, óf centraal, maar vooral niet “iets-ertussenin”. Waarom? Omdat de wereld snel verandert en met “iets-ertussenin” gaat de kerkelijke besluitvorming zo traag dat een gemeente als de onze de ontwikkelingen dan niet kan bijhouden: bezuinigen, veranderen van ambt en gemeente, liturgische vernieuwing, nieuwe kerk-vormen, etc etc. Wij hebben dus niet langer “iets- ertussenin”, en zijn zo georganiseerd dat, als we de goede dingen besluiten, we op de toekomst voorbereid zouden kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat we allemaal ons steentje bijdragen, wat velen van ons trouwens al jaren doen en ook van plan zijn te blijven doen. Geweldig om van zo’n gemeente deel uit te maken. Mocht u de handen uit de mouwen willen steken: heel graag. Mocht u van plan zijn uw bijdrage iets op te hogen, voorzover uw huishoudbudget dat enigszins toelaat, ook heel graag!

Voorzitter
De kerkenraad heeft een voorzitter nodig, maar... die is er nog niet. Totdat de nieuwe voorzitter aantreedt, dat zal waarschijnlijk per 1 februari 2021 zijn, neem ik tijdelijk het voorzitterschap waar. Ik bedank hierbij Ties Zweers, die de voorzittershamer jarenlang vakkundig gehanteerd heeft. Of mij dat met dezelfde vakkundigheid gaat lukken weet ik niet maar we doen met ons allen ons uiterste best.

Corona
De afgelopen maanden hadden we gehoopt dat er van versoepeling rond kerst sprake zou zijn. Dat had de regering ons min of meer, met een slag om de arm weliswaar, voor ogen gehouden. Het tegendeel blijkt echter het geval. Als u dit leest is reeds besloten dat van versoepeling geen sprake is en dat daarom ook onze gemeente die lijn volgt, om het virus zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Al was het alleen maar omdat onze zorgverleners en artsen er wel gek van zouden kunnen worden wanneer de maximale bezetting in bijvoorbeeld ons ziekenhuis wordt benaderd of zelfs overschreden. Daarom op kerstavond één dienst vanuit de Oase, inmiddels ons gezamenlijke kerkgebouw, en als evenwichtige aanvulling daarop ook vanuit de Grote Kerk en de Schakel. Kijk goed in deze Geandewei om te zien hoe het op dit moment geregeld is. Vanaf januari zenden we uitsluitend op zondagmorgen één dienst uit vanuit de Oase, aanvang half tien. Alle andere diensten die denkbaar zijn vervallen daarmee. Moeten we het daarmee doen? Ja, helaas wel... Tenminste, zolang er nog geen strengere maatregelen ons dwingen nóg verder terug te treden en beleid aan te scherpen. Houdt u, omdat de ontwikkelingen sneller kunnen gaan dan de Geandewei kan bijhouden, de verschillende nieuwsbrieven en de website in de gaten ten aanzien van de besluiten die de aanstaande kerkenraad -op advies van onze Werkgroep Exit Lockdown- te nemen heeft ten aanzien van het gebruik van kerkgebouwen.

Rest mij nog...
u allemaal een goede en liefdevolle kerst te wensen en veel zegen in 2021. Denk daarbij maar aan dat wonderlijke liedje van Leonard Cohen, “Anthem” geheten, waar hij zingt: “Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in”. Let vooral op de laatste regel: “There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in”.
Jurgen van den Herik
tijdelijk voorzitter van de kerkenraad in wording

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com