Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Deze rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Oase, Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met werkgroepen maar zonder afzonderlijke wijkgemeentes. De datum dat de organisatie wordt geeffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Startzondag-nieuws Zuiderkerk - Arke - Menorah
De Startzondag voor de wijken Zuid, West en Oost zal - zoals u inmiddels zult weten - worden gehouden op 15 september 2019, in de Menorah. Het thema van de Startzondag zal zijn: ‘EEN GOED VERHAAL’.
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen! En dat gaan we doen!

Activiteiten
Naast een kerkdienst met bovengenoemd thema is er ruimte voor ontmoeting en zullen er allerlei gezellige activiteiten zijn. U en jij kunnen een keuze maken uit verschillende dingen om mee aan de slag te gaan, maar er is ook ruimte voor ontmoeting en het maken van een praatje met elkaar. Dat begint al onder de koffie. En bij die koffie hoort natuurlijk iets lekkers!

Daarom zullen er vanaf zondag 18 augustus weer lijsten in de kerk liggen, waarop u kunt vermelden of u een cake of taart wilt bakken, of iets anders lekkers mee wilt nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de lunch. De vorige jaren was dit zo’n groot succes, dat we ervan uitgaan dat er ook deze keer voor iedereen weer genoeg zal zijn.

Actie voor de Voedselbank
Maar, we denken niet alleen aan ons zelf; er wordt ook weer een Actie voor de Voedselbank gehouden! Op Startzondag, 15 september, wordt u allemaal in de gelegenheid gesteld iets mee te nemen naar de Menorah; namelijk één of meer producten die de mensen van de Voedselbank Smallingerland op hun beurt weer uit kunnen delen aan gezinnen die dat nodig hebben.

Graag droge, houdbare producten: rijst, suiker, koffie, thee, meel, Brinta, macaroni en macaronimix, pakjes soep, wasmiddel, zeep, tandpasta, enzovoort, enzovoort, maar ook potjes babyvoeding bijvoorbeeld. We hopen zo dat de diaconie aan de mensen van de Voedselbank een mooie voorraad etenswaren kan geven, die ze kunnen gebruiken bij het samenstellen van de voedselpakketten. U doet toch ook mee om deze actie te laten slagen?

Hou de komende weken Geandewei en de ZAM-zondagsbrief in de gaten voor verdere informatie over de Startzondag.
Een hartelijke groet voor u allen,
namens de werkgroep ‘Startzondag 2019’,
Coby de Vries

Geestdrift
Moederdag was het thema op de 12de mei in de tweede samenkomst van die dag in de Arke. Meteen bij binnenkomst werd een ieder gevraagd zijn of haar stem uit te brengen op één van de 9 geselecteerde bijbelse moeders. Dat was nog niet zo gemakkelijk. Na uitleg hoe moederdag nu eigenlijk ontstaan is, kwamen er 9 vrouwen op het podium die allen één van de 9 bijbelse moeders voorstelden. Maria won de verkiezing, direct gevolgd door Naomi. Het verhaal van Pua en Sifra, twee vroedvrouwen, kwam in de bijbellezing aan bod en daarover was ook een korte column. Vele bijbelse vrouwen kwamen naar voren in lied 738. Ook op de vraag of God een moeder kan zijn kwam een antwoord. En niet alleen vrouwen stonden in het voetlicht maar ook Douwe Barkmeier. Er was een filmpje van hem te zien waarin hij een erepenning kreeg uitgereikt voor al zijn orgel en pianospel in de Arke. De gemeente reageerde spontaan met applaus. Arjen Siersema deed een oproep om mee te doen aan de musical “draadloos”, een eigen productie en het is de bedoeling dat gemeenteleden van alle vier de wijkgemeenten mee gaan doen. Kortom het was een gevarieerde en gevulde dienst. Wij als voorbereidingsteam kijken er met genoegen op terug.
Voor de zomervakantie is er geen Geestdrift meer. De eerstvolgende die op het rooster staat is 20 oktober. In september komen we als Geestdriftteam weer bij elkaar om een start te maken met nieuwe Geestdrift samenkomsten. Interesse om ook een keer mee te werken aan een Geestdrift, laat het weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 519758,
Dorine sloot

ZAM-vergadering op 26 maart 2019: Vragen, vragen, vragen
Ik kan me voorstellen dat gemeenteleden wel eens denken, wat zijn die mensen nu allemaal aan het vergaderen. Wel afgelopen dinsdag zijn de moderamina van West, Zuid en Oost in de Menorah weer bij elkaar gekomen.
Wat bespreken we zoal? Nou bijvoorbeeld wanneer we met z’n allen naar de Zuiderkerk gaan. En hoe kunnen we dat zo vloeiend mogelijk laten verlopen. Hoeveel diensten gaan we eigenlijk houden? En kunnen ze allemaal dan tegelijk in die kerk? En zo niet hoe gaan we het dan organiseren? Houden de dominees hun eigen pastorale wijken? Het antwoord daarop is ja.
Maar diaconaat is al Drachten Breed georganiseerd dus dat scheelt weer. En de commissie eredienst dan. Ja, die is ook al ZAM-breed. Dat is ook mooi meegenomen. Maar het Pastoraat kent elkaar nog niet, dus daar zal in de toekomst kennisgemaakt worden en wellicht kunnen we wat van elkaar leren.
En de gemeente dan? Ja, we zullen aan gemeente opbouw moeten doen. Dat staat natuurlijk in het teken van kennismaken, maar we gaan natuurlijk ook bezig met vragen als: Wat willen we nu als kerk? En Geestdrift, willen we die inpassen als gewone ambtelijke dienst of als extra samenkomst? En als er dan één centrale kerkenraad is, hoe gaat het dan met onze wijken?
Nou, er komt mogelijk een afstemmingsoverleg, waarmee we de integratie van de drie wijken gaan begeleiden en stroomlijnen. Dat bestaat uit de oude moderamina en die zorgen voorlopig voor het contact over en weer. Alles waarover we overlegd hebben is te uitgebreid om volledig te kunnen zijn. We hebben alles in een structuurschema gezet, zodat we weten welke onderwerpen wanneer en door wie besproken moeten worden. We zetten er dan ook bij wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering. Regelmatig hoort u natuurlijk van ons. Tot horens.
Namens de ZAM-groep,
Hans Dorsman, scriba Oost

 

 

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com