Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Deze rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Oase, Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met pastorale en diaconale eenheden zonder een eigen wijkkerk. De datum dat de organisatie wordt geeffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

Implementatie van de nieuwe organisatie voor de PGD:
Begin januari is de stuurgroep geïnstalleerd, bestaande uit de moderamenleden van de Algemene Kerkenraad (AK) en de vier voorzitters van de wijken. Deze groep met Ties Zweers als voorzitter en Douwe de Boer als vicevoorzitter gaat middels een plan van aanpak werken aan de implementatie.
Elke twee weken komt de groep bijeen om de voortgang te bespreken. In het eerste overleg zijn voor alle werkgroepen trekkers benoemd:

Werkgroep Trekker
Pastoraat  Arie Jansen
Vieren de predikanten
PR en Communicatie Jan Zuiderveen
Jeugd Kerst Ruiter
College van Kerkrentmeesters Cor Staal
College van Diakenen Jaap Bruintjes
Grote Kerk Jan van der Leij
Zorgcentra  ds. Jan Jurjens
De Schakel Douwe de Boer
Afstemmingsorgaan  Douwe de Boer
   
Kerk naar Buiten later opstarten
Inspiratie en Bezinning
Plaatselijke regeling
Missie en visie

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com