De Algemene Kerkenraad vergaderde op 20 november 2017. Plaats van handeling: de Zuiderkerk.
Een agenda die spanning op zou kunnen roepen. “Voortvarend Verder” stond weer op het programma. Voordat ik mijn indruk daarvan weergeef, allereerst iets over Numeri 13. Met het lezen van enkele Bijbelteksten uit dit boek en dit hoofdstuk werd begonnen. Er staat boven “Verkenning van Kanaän”. De 12 verspieders die op pad gingen kwamen ieder met hun eigen indruk terug. Over één ding waren ze het eens: Kanaän, het land dat overvloeit van melk en honing”. Maar oh, zeiden de tien verspieders, ze zijn zo sterk daar, de mensen zo groot en lang: “We kunnen dat volk niet aanvallen”, we komen Kanaän niet in. Nee, zeiden Kaleb en Jozua: “Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons er heen brengen en ons het land geven.” Al met al duurde het nog 40 jaar, voordat het volk Israël het beloofde land in trok. Maar ze bereikten uiteindelijk wel samen hun einddoel! Was er binnen de 12 verspieders verschil van inzicht, we zien het ook binnen onze PG Drachten als het gaat om herinrichting van de organisatie.

Dan nu de belangrijkste agendapunten deze avond.

Toekomst PG Drachten
Op 18 september 2017 besloot de AK tot één PG Drachten met een gebiedsdeel Noord en een gebiedsdeel Zuid (samenvoeging van West, Oost en Zuid) met als invoeringsdatum 1 januari 2019. De wijkkerkenraden werden gevraagd onderwerpen te noemen voor opneming in een Plan van Aanpak. En om vertegenwoordigers aan te wijzen voor de commissie die dit Plan van Aanpak gaat uitwerken. Op basis van die uitwerking kunnen alle wijken in de toekomst definitief besluiten om wel of niet mee te doen aan die ene PGDrachten, maar dan beter gedocumenteerd en beargumenteerd dan in de oorspronkelijke opzet. Van de wijken Zuid, Oost en Noord kwam een reactie. Zuid en Oost gingen in op de vraagstelling. De reactie van Noord ging in op het genomen besluit van 18 september 2017. Zij  vond – ook gehoord de wijkgemeente – die ene PG Drachten zonder wijkgemeenten (nog) een stap te ver. Er was in de wijk een zekere euforie ontstaan over het idee (let wel: het was geen besluit!), gelanceerd op 3 juli in de AK, om als tussenstap twee wijkgemeenten te vormen en een kleinere Algemene Kerkenraad. Wijk Noord kan zich in zo'n organisatiemodel helemaal vinden, ze behoudt haar eigen regie, iets waar ze aan hecht, ziet dat ook als een mogelijke toekomstige opstap naar het AK – besluit van september. En ze stapt daarmee af van haar aanvankelijke keuze voor model 2 (zelfstandige gemeente met samenwerking). U begrijpt dat deze reactie naar aanleiding van een unaniem genomen besluit vroeg om een nadere toelichting, zowel op inhoud van dit standpunt als op het proces dat daartoe heeft geleid. De discussie bij dit agendapunt werd vooral daarop toegespitst, een toelichting door Noord en beantwoording van vragen vanuit de AK. In de discussie kwam ook nadrukkelijk de status van het genomen 18/9-besluit aan de orde, de afgelegde weg er naar toe, de ruimte die voor Noord is gecreëerd. Daar is het deze vergadering op dit punt bij gebleven. Dat was ook aan het begin van de bespreking van dit punt zo afgesproken, mede ook omdat de stukken op een laat moment de leden hadden bereikt en een afgewogen zorgvuldig oordeel op zo'n cruciaal moment daardoor moeilijk is . In een extra vergadering in december 2017 zal de Algemene Kerkenraad een besluit nemen óf doorgaan volgens  het besluit van 18 september 2017 óf met een eventuele tussenstap. We wachten deze vergadering af, dat het geen “gelopen race” moge duidelijk zijn. Hopelijk komen we er alsnog samen uit.

Begroting 2018
Een ander agendapunt betrof het vaststellen van de begroting 2018. Hier en daar werden enkele vragen gesteld, die de aanwezige leden van het College van Kerkrentmeesters passend konden beantwoorden. Met de complimenten voor de samenstellers van dit stuk, werd de begroting vastgesteld.

Collecterooster 2018
Ook stemde de AK in met het voorgestelde collecterooster 2018, een coproductie van de Centrale Diaconie en het College van Kerkrentmeesters, tot stand gekomen na veel voorwerk door Tett Vaatstra.

Rapportages
Hierna volgde nog de rapportages vanuit de verschillende wijken en het CvK.

De volgende (extra) vergadering vindt plaats op maandag 18 december 2017, opnieuw in de Zuiderkerk.

Ties Zweers,
voorzitter Algemene Kerkenraad

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com