Taken Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad richt zich met name op algemene beleidszaken ten behoeve van de kerk als geheel in Drachten.De werkzaamheden en taakomschrijving zijn:
· wijkoverstijgende beleidszaken en werkzaamheden
· alles wat betrekking heeft op leer en belijdenis van de kerk
· coördineren van zending, jeugdwerk en evangelisatie
· afvaardiging naar commissies (bv. beroepingscommissie)
· het ontslag en de emeritering van predikanten in overleg met de WKK
· de tucht over predikanten in overleg met de WKK
· de tucht over ouderlingen en diakenen afgevaardigd in AK
· benoeming en aansturing van het CvK
· het behandelen en vaststellen van preek- en collecte roosters
· benoeming, ontslag en schorsing van betaalde krachten (indien wijkgebonden na overleg met de WKK)
· alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk
· zaken rond de rechtspositie van predikanten en andere beroepskrachten
· vertegenwoordiging van de gezamenlijke gemeenten in en buiten rechte
· initiëren en coördineren van wijkoverstijgende werkzaamheden
· het vaststellen en wijzigen van de plaatselijke regelingen/huishoudelijk reglement
· vaststellen van jaarrekeningen en begrotingen
· bevorderen van het samen gemeente zijn in Drachten
· sturing geven aan een collectieve, duidelijke communicatie binnen de kerk
· bevorderen van uniforme werkprocessen binnen de kerk
· alle zaken welke de kerk aangaan, in de ogen van de AK of min. in de ogen van 2 WKK

Voor meer informatie beleidsplan verwijzen wij u naar het menu documenten. Onder algemeen.

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com