Diaconale ondersteuning

Diakonale hulp
Af en toe wordt er een beroep gedaan op de diaconie voor ondersteuning door mensen binnen of buiten de gemeente. De hulp die de diaconie kan geven is afhankelijk van de situatie en kan inhouden: advies, praktische hulp, contacten met instanties, of soms kunnen we ook door middel van financiële ondersteuning een (deel)probleem oplossen. Mensen kunnen problemen krijgen door medische, psychische, sociale en economische factoren. Vaak is het een combinatie van deze factoren. Ook zijn de betrokkenen soms het overzicht kwijt over hun financiële situatie. Als deze situatie te lang duurt dan komt men in de problemen, daarom is het belangrijk dat er op tijd hulp gezocht wordt. De diaconie kan hierin ondersteunen. Als diaconie proberen wij alert te zijn op het signaleren waar er hulp geboden moet worden. Maar wij kunnen uiteraard niet alles zien en weten. Bent u zelf in een situatie dat u onze ondersteuning nodig heeft, dan nodigen wij u uit om contact met één van de diakenen op te nemen. Als u iemand kent die hulp nodig heeft, kunt u diegene naar de diaconie verwijzen, zodat wij verder kunnen kijken welke hulp geboden kan worden. Vaak zijn de problemen ook te herkennen aan de kinderen, omdat ze niet mee kunnen doen met de rest door geldgebrek van de ouders. Uiteraard worden alle hulpverzoeken vertrouwelijk behandeld en is uw privacy gewaarborgd; vanuit ons ambt als diakenen hebben wij een ambtsgeheim. Als diakenen hebben we de Bijbelse roeping om te dienen en te helpen, maar ook u als gemeentelid hebt een diaconale verantwoordelijkheid om uw naaste tot een hand en een voet te zijn.

Contactpersonen zijn voor:
wijk Noord (Oase) mw. Janke Terpstra, tel. 515776,
wijk Zuid mw. Helena Postma, T: 0512-51 55 35
wijk Oost dhr. Jacob Veenstra, tel. 510391 en
wijk West dhr. Rene Olsthoorn, T: 0512-511025.
Namens de Centrale Diaconie Drachten, Klaas Boersma

Namens de Centrale Diaconie Drachten,
mevr. Anna van der Meer, T: 06-18 46 24 27, E: Zie map Contact

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com