Diaconie PG Drachten (College van diakenen)

De diaconale zaken van de Protestantse Gemeente te Drachten zijn onderverdeeld in 4 deelgebieden te weten Noord, Oost, Zuid en West.

  • Voorzitter: dhr. Ale Groen.
  • Secretaris: dhr. Arjan Boven, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Contactadres voor deelgebied Noord: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Contactadres voor deelgebied Oost: vacant, gebruik daarom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Contactadres voor deelgebied Zuid: vacant, gebruik daarom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Contactadres voor deelgebied West: vacant, gebruik daarom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Giften

Giften aan de diaconie kunt u overmaken naar bankrekening NL40 RABO 0373 7368 43 ten name van “Diaconie PG Drachten” onder vermelding van de bestemming van uw gift.

Diaken

Als diaken staat u in het ambt en hebt u in uw geloofsgemeenschap een aantal taken. U houdt met andere diakenen het besef van hulpvaardigheid en onrust over allerlei onrecht gaande. U zamelt daartoe onder meer in de eredienst geld in. U helpt mensen in nood, binnen en buiten uw gemeente, in Nederland of in de wereld. U adviseert en helpt mensen om de weg te vinden in de verzorgingsstaat die Nederland kent. U verzorgt de bediening van het avondmaal. Tevens bent u lid van de kerkenraad en bestuurt u met de andere ambtsdragers mede de kerkelijke gemeente. Tenminste een diaken maakt ook deel uit van het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente. Met uw medediakenen zorgt u voor een vierjaarlijks beleidsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad. U kunt eventueel ook afgevaardigd worden naar de Algemene Classicale Vergadering of naar de Generale Synode. Als diaken doet u uw werk namens de kerkelijke gemeente en probeert u vervolgens om anderen binnen de gemeente mee te trekken in wat gedaan moet worden. Het terrein is groter dan geld geven alleen. De multiculturele samenleving, de vluchtelingenproblematiek en de aandacht voor evenwicht tussen natuur en economische belangen behoren tot uw werkterrein.

Als ambtsdrager bent u volgens het dienstrooster aanwezig in de kerkdiensten, waar u zorgt voor het inzamelen van geld tijdens de kerkdiensten. Ook neemt u volgens rooster actief deel aan de voorbereidingen voor en viering van het heilig Avondmaal. Als tijdens een kerkdienst aandacht wordt besteed aan een diaconaal thema, kunt u aan de hand van daarvoor geschreven materiaal de gemeente extra informeren over het desbetreffende thema. Ook neemt u als diaken vaak de voorbede(n) voor diaconale noden voor uw rekening.

Daarnaast overschrijdt u als diaken grenzen. U kunt lid zijn van werkgroepen of commissies buiten de kerk, waarin u namens de plaatselijke gemeente zitting hebt. U werkt samen met plaatselijke of landelijke organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Ook bemiddelt u tussen gemeenteleden die mee willen doen aan activiteiten voor gehandicapten, bijvoorbeeld vakantieweken.

Behalve bij de inzameling van oud papier en postzegels, kunt u als diaken betrokken zijn bij voedselbanken. Uw aantal en soort taken varieert, afhankelijk van de grootte van uw kerkelijke gemeente en haar diaconie, de plek in de samenleving, de bewogenheid en de openheid voor wat en wie zich aandient.Diaconale ondersteuning

Diaconale hulp

Af en toe wordt er een beroep gedaan op de diaconie voor ondersteuning door mensen binnen of buiten de gemeente. De hulp die de diaconie kan geven is afhankelijk van de situatie en kan inhouden: advies, praktische hulp, contacten met instanties, of soms kunnen we ook door middel van financiële ondersteuning een (deel)probleem oplossen. Mensen kunnen problemen krijgen door medische, psychische, sociale en economische factoren. Vaak is het een combinatie van deze factoren. Ook zijn de betrokkenen soms het overzicht kwijt over hun financiële situatie. Als deze situatie te lang duurt dan komt men in de problemen, daarom is het belangrijk dat er op tijd hulp gezocht wordt. De diaconie kan hierin ondersteunen. Als diaconie proberen wij alert te zijn op het signaleren waar er hulp geboden moet worden. Maar wij kunnen uiteraard niet alles zien en weten. Bent u zelf in een situatie dat u onze ondersteuning nodig heeft, dan nodigen wij u uit om contact met één van de diakenen op te nemen. Als u iemand kent die hulp nodig heeft, kunt u diegene naar de diaconie verwijzen, zodat wij verder kunnen kijken welke hulp geboden kan worden. Vaak zijn de problemen ook te herkennen aan de kinderen, omdat ze niet mee kunnen doen met de rest door geldgebrek van de ouders. Uiteraard worden alle hulpverzoeken vertrouwelijk behandeld en is uw privacy gewaarborgd; vanuit ons ambt als diakenen hebben wij een ambtsgeheim. Als diakenen hebben we de Bijbelse roeping om te dienen en te helpen, maar ook u als gemeentelid hebt een diaconale verantwoordelijkheid om uw naaste tot een hand en een voet te zijn.

Taakgroep Mantelzorg Ondersteuning (MZO) van de Protestantse Kerk te Drachten

Als taakgroep MZO willen wij ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Hiermee willen wij overbelasting van mantelzorgers helpen voorkomen. Bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt uw privacy door ons steeds zorgvuldig bewaakt.

De leden van de taakgroep hebben als diaken of als vrijwilliger in de PGD, een verklaring van geheimhouding afgelegd.

De taakgroep MZO is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Diaconie P.G. Drachten