Kerkelijk werker Grote Kerk, Vorming en Verdieping en redactie Geandewei.
Veel pannetjes op het vuur
Als opvolgster van Aukje de Bildt heeft de AK per 1 mei mevr. Aafke Stegeman – van Dijk benoemd. Zij zal het werk van Aukje voortzetten. Om haar aan u voor te stellen zoeken we een gelegenheid nader met haar kennis te maken.
Op 18 mei om 9.30 uur treffen we elkaar in de Grote Kerk. Gelukkig weet Aafke inmiddels hoe ze het voor haar nieuwe koffiezetapparaat moet bedienen.
Aafke van Dijk werd in 1985 in Leens (Gr) geboren in een Vrijgemaakt Gereformeerd gezin. Het sprak daarom vanzelf dat ze naar het Gomarus College in de stad Groningen ging voor haar middelbaar onderwijs.
Daarna studeerde zij theologie aan de Hbo-opleiding in Zwolle. Ze ontmoette haar man, die eveneens dezelfde kerkelijke achtergrond had. Na enige tijd besloten ze samen een wat andere koers te varen en stapten over naar de PKN.
Haar man pakte de studie theologie weer op en is nu predikant in de PKN-gemeente van Leeuwarden.

Aafke heeft als jeugdwerker in Havelte gewerkt. Het JOP (jongeren organisatie PKN) had en heeft haar belangstelling en werken met jonge mensen ligt haar wel.
Vanaf 1 mei is ze nu in Drachten aan het werk en wel voor 16 uur. Tien uren zijn beschikbaar voor werkzaamheden in de Grote Kerk.( organiseren, contact onderhouden met vrijwilligers, activiteiten aansturen en ontwikkelen). Zes uren zijn bestemd voor Geandewei en voor Vorming en Toerusting.
Op maandag- en donderdagochtend en op woensdag de hele dag kan men met Aafke Stegeman afspraken maken, nog afgezien van de avonden waarop vergaderd wordt.

Aafke is een vrouw die zichzelf kenschetst als een divergerend type. Ze zet, vertelt ze, het liefst meerdere pannetjes op het vuur: ze heeft een man, drie kinderen (van 3 en 6 jaar en een baby van 7 maanden). Daarnaast is er haar baan in Drachten. In haar vrije tijd pakt ze graag de racefiets. Bovendien is zij “Doula”, hetgeen letterlijk betekent “dienende vrouw”. Deze term houdt in dat zij zwangerschaps- en bevallingscoach is.
Met zoveel pannen op het vuur is het gevaar van overkoken niet denkbeeldig.
Dat beseft Aafke Stegeman zelf terdege. Er zijn tijden nodig om rust te nemen.
De grazige weiden van psalm 23 en de intieme woorden van psalm 63:

Mijn God ,Gij zijt mijn toeverlaat
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
Die leven zijt en leven laat, 
zijn een steun om het evenwicht te bewaren.

Wij van Geandewei hopen dat Aafke Stegeman met vreugde en zegen in ons midden mag zijn en dat de inhoud van haar pannen hun smaak mogen behouden.
Henk Meijer

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com