Werkgroep Communicatie
In de nieuwe organisatie van onze gemeente “Eén PGD zonder wijkgemeenten” zullen werkgroepen delen van de taken van de kerkenraad uitvoeren. Eén van deze werkgroepen is “Communicatie”. Onder deze werkgroep vallen in ieder geval de redactiecommissie van de Geandewei en ook de webmasters. De werkgroep praat over hoe er gecommuniceerd wordt, niet over wat (de inhoud).
De redactie van Geandewei heeft in overleg met de werkgroep een voorstel gemaakt voor een nieuwe indeling van de Geandewei. De nieuwe indeling laat de drie sporen van de nieuwe organisatie duidelijk zijn, namelijk:

1. de rubriek vieringen en diensten,

2. de deelgebieden voor pastoraat en diaconaat en

3. de organisatie met haar werkgroepen.

De nieuwe indeling is met de drukker van de Geandewei doorgesproken en hopelijk zal de nieuwe indeling al gebruikt kunnen worden met het 6de nummer van Geandewei.
Met de webmasters is het gesprek begonnen om te zien hoe de nieuwe organisatie zijn weerslag heeft op de websites. We proberen de herkenbaarheid die in Geandewei te zien wordt, ook binnen de websites te tonen en een éénduidige taal gebruik te hanteren. Zo praten we over vierplekken (Oase, Zuiderkerk) voor de zondagse vieringen en over deelgebieden (Noordoost, Noordwest, Oost, Zuid en West) in plaats van de oude wijken.
Binnen de PGD wordt nog op veel meer manieren gecommuniceerd. Dit gaan we in kaart brengen en kijken hoe dit in de nieuwe organisatie zijn plaats krijgt.
Jan Zuiderveen, trekker werkgroep Communicatie