Door de ogen van de tijdelijke voorzitter
Twee weken geleden zijn Tjitske de Jager, Dorine Sloot en Sandra Tromp bevestigd als ouderling in een kerkdienst van de Protestantse Gemeente te Drachten, gehouden in één van de kerkgebouwen van onze gemeente ‘De Oase’. Ik zeg het een beetje omslachtig maar doe dat omdat het nu zo is hoewel het misschien nog niet voor iedereen zo voelt. Ik kan me voorstellen dat je, altijd in de Oase naar de kerk gaande, de Oase als de kerk van je eigen wijk beschouwt. Dat zou ik zelf misschien ook hebben bij De Arke. Toch is het een goed ding om dat een beetje achter ons te leren laten. Sandra Tromp wordt de voorzitter van onze nieuwe gemeente. Ze gaat leiding geven aan de Grote Kerkenraad, aan de Kleine Kerkenraad en ook aan het moderamen. Wanneer dat zover is zullen we u dat laten weten. Tot die tijd neem ik, Jurgen van den Herik, de honneurs waar. Graag geef ik echter ruimte aan Sandra Tromp in deze rubriek:

Een berichtje van de ‘toekomstige’ voorzitter
Ik ben Sandra Tromp, getrouwd met Jan en wij hebben 2 kinderen en een schoondochter. Ook hebben wij 2 kleinkinderen waar wij iedere maandagmiddag meer veel plezier op passen. Vorig jaar november 2020 heeft Ties Zweers aan mij gevraagd of ik de functie van voorzitter wilde gaan vervullen. Ik was erg verrast, een vraag die ik niet had verwacht en ik moest er wel even over nadenken.
Maar na wat gesprekken en na goed te hebben nagedacht zei mijn gevoel: 'San dit ambt moet je aanvaarden'. Uit praktisch oogpunt heb ik wel een voorwaarde gesteld omdat ik zelf nog bezig was met een opleiding voor arbeid- en organisatiedeskundige. Ik zou wel alvast gaan meelopen maar per 1 maart zou ik pas het voorzitterschap overnemen. En zo ben ik als aankomend voorzitter gestart. Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik eerst wilde kennismaken met de mensen die allemaal druk bezig zijn voor onze kerk. Zo hebben er al vele gesprekken plaatsgevonden met leden van verschillende werkgroepen. Daarnaast wil ik ook kennismaken met het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Ik heb ook al een aantal keren een vergadering van de Kleine Kerkenraad en op 12 april 2021 de vergadering van de Grote Kerkenraad bijgewoond. Ik vind het heel leuk om mensen te ontmoeten en met hen kennis te maken. Het is inspirerend om te horen welke ideeën er allemaal zijn, wat er leeft, hoe mensen het beleven en tegen welke problemen zij aanlopen.

In november 2020 is definitief gekozen voor één Protestantse Gemeente te Drachten.
Een nieuwe organisatie. Een organisatie die nog verder goed beschreven moet worden.
En misschien vraag je je af: “maar de organisatie is toch geen doel op zich?” Nee dat klopt, de organisatie moet ten dienste staan van de gemeente. Maar als het niet duidelijk is hoe de organisatie precies in elkaar zit of wat er wordt verwacht, dan is de kans groot dat de doelstelling niet wordt behaald. De doelstelling die ik voor ogen heb is dat er een Protestantse Gemeente te Drachten ontstaat waar wij met z'n allen aan hebben gebouwd en tevreden over zijn. Wij zijn binnen het moderamen hier al druk mee bezig.

Het voorzitterschap is nog even uitgesteld, omdat mijn examen door de corona-crisis is uitgesteld naar juni 2021 en omdat ik nog niet met iedereen heb gesproken. Maar ik kan u verzekeren dat ik al behoorlijk actief ben achter de schermen. Ik hoop dat wij als gemeente met z'n allen mooie dingen kunnen doen voor andere mensen. Dat wij er voor elkaar zijn en dat wij ons gedragen voelen. Op zondag 18 april 2021 ben ik bevestigd als ouderling en ik heb als afsluiting 'Ik geloof' voorgelezen. Dit heb ik ooit gelezen in een boekje van de Protestantse kerk 'Geloof, hoop en liefde'. Een tekst waar ik mij volledig in kan vinden.

Ik geloof

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zo te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.

Amen.

Met een hartelijke groet,
Sandra Tromp