Aan onze gemeenteleden: 

Besluit van de Kleine Kerkenraad d.d. 29 april 2021

De kerkenraad heeft overwogen dat er binnen de gemeente veel stemmen opgaan om weer kerkdiensten te mogen bijwonen samen met andere gemeenteleden. De kerkenraad wil daaraan tegemoet komen en daarbij aansluiting houden bij de landelijke ontwikkelingen en bij het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook heeft de kerkenraad begrip voor die gemeenteleden die een versoepeling nog niet echt aandurven of het te riskant vinden en die daarom de diensten liever online willen blijven volgen. 

De Werkgroep Exit Lockdown van onze gemeente heeft een advies uitgebracht. Op grond van dat advies en van het open gesprek daarover heeft de kerkenraad -bij meerderheid- het volgende besluit genomen. 

Met ingang van zondag 16 mei a.s. zijn er weer gemeenteleden welkom in de volgende kerkdiensten:
          - maximaal 50 gemeenteleden in De Oase, om 9:30 uur
          - maximaal 40 gemeenteleden in de Zuiderkerk, om 10:00 uur
          - maximaal 30 gemeenteleden in de Grote Kerk, om 11:00 uur
          - maximaal 30 gemeenteleden in de Schakel (eens per twee weken).

In de diensten kan helaas niet worden gezongen als gemeentezang. Er zijn wel voorzangers of koorzangers mogelijk, net zoals dat nu het geval is: maximaal vier zangers. In plaats van zangers mogen er ook blazers aan de dienst meedoen, maar het maximum blijft dan steeds vier. Zij moeten minstens anderhalve meter afstand houden van elkaar en ook van alle anderen, zoals muzikanten op bijvoorbeeld piano of gitaar. Ze zingen of spelen naar de gemeente toe, en tussen deze zangers/blazers en de aanwezige gemeenteleden moet dan een afstand van minstens vijf meter in acht worden genomen, uit veiligheidsoverweging.

Gemeenteleden dienen zich van tevoren op te geven. Dat was in een vorige periode ook het geval. Opgave kan opnieuw via de website. Het opgeven wordt verzorgd door de heer Atze Wijga. Zie hiervoor ook de mededeling in Geandewei en volg de afkondigingen in de kerkdiensten en de nieuwsbrieven.

Er is tot en met de zomervakantie geen kindernevendienst en geen “derde vierplek”. Wel is er de mogelijkheid van kinderoppas. Ouders die daar gebruik van willen maken kunnen dat aangeven bij de opgave voor deelname aan de kerkdienst.

In de kerkdienst gelden de regels zoals gebruikelijk in alle andere omstandigheden. Bij klachten: thuisblijven. Triage aan de voordeur. Handen ontsmetten. Mondkapje verplicht tot u op uw plaats zit. Ga thuis vooraf naar het toilet. U wordt naar uw plaats gebracht, en ook weer veilig na de dienst de kerk uit geleid. Houdt u zich alstublieft aan de aanwijzingen van de regisseurs die een en ander voor u regelen.

In de dienst zijn naast de genoemde regisseurs ook aanwezig: de koster, de predikant, drie mensen (max) voor beamer en geluid, een organist, een ouderling van dienst en twee diakenen. De collecte vindt plaats bij de uitgang.

Doordeweeks zijn er vanaf 9 mei aanstaande ook weer mogelijkheden om te vergaderen. Daar is een maximum aan verbonden vanwege de grootte van de zaalruimten in de verschillende kerkgebouwen. Ook daar gelden namelijk de gebruikelijke maatregelen: bij klachten thuis blijven, anderhalve meter aanhouden, mondkapje opdoen bij verplaatsen, geen koffie of thee halen want dat wordt bij u gebracht. Informeer vooraf bij de koster en vraag naar de eventuele mogelijkheden om te vergaderen met een werkgroep, een raad, een commissie of een college. Dat geldt ook voor het oefenen met zangers. Doe dat vooral op tijd.

De inloop-ochtenden zoals die er vorig jaar waren in de verschillende kerken zijn vooralsnog helaas niet mogelijk maar wellicht kunnen die in een later stadium weer beginnen. U hoort daar dan berichten over van de kerkenraad.

Bij vragen of onduidelijkheden: vraag de koster van het kerkgebouw, of vraag één van de leden van de Kleine Kerkenraad. Ook kunt u uw vraag richten aan het moderamen door de secretaris daarvan te benaderen. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij vragen u om geduld en om wijsheid op deze weg naar versoepelingen. Het is een eerste stap. Laten we vertrouwen op nieuwe mogelijkheden en ons gemeenteleven wél vatbaar laten zijn voor het werk van de Heilige Geest maar níet vatbaar voor besmettingen met het vervelende virus dat nog steeds aanwezig is in onze samenleving.

Met zegen-groet van 
de Kleine Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Drachten