Het document 'Concept Plaatselijke Regeling PGD versie 11 mei 2021' waar over gesproken is in de onderstaande bijeenkomst is te downloaden vanuit de map 'Media / Documenten / Organisatie of via de volgende link 

Op maandag 10 mei was er weer een vergadering van de Kleine Kerkenraad. Uiteraard was er in dit jaar al een aantal keren vergaderd (online) maar nu konden we in het echt kennismaken en elkaar in de ogen kijken. Ds. Van den Herik moest verstek laten gaan omdat hij inmiddels ook met het covidvirus was besmet. Zijn voorgenomen opvolger, mevrouw Sandra Tromp, heeft hem vervangen. Als hoofddoelstelling voor de functie van voorzitter heeft aangegeven in te zetten op het verbeteren van de communicatie en gelooft u me, de effecten daarvan zijn direct merkbaar als je fysiek vergadert. Dan zie je elkaar, dan wordt er over en weer ook ’s een kwinkslag gemaakt, dan proef je als deelnemer de sfeer die je niet online meekrijgt.
Op maandag 7 juni staat er een vergadering van de Grote Kerkenraad gepland in De Oase. Ook die willen we graag fysiek houden. Het is een hele organisatie voor de koster om rekening te houden met de beperkende maatregelen en toch onderdak te bieden aan maximaal 50 belangstellenden, exclusief de leden van het moderamen want die nemen plaats op het podium en hoeven dan niet te worden meegeteld. Het aantal leden van de Grote kerkenraad ligt boven de 80, maar ook hier geldt nét als in de zondagse diensten dat belangstellenden zich moeten aanmelden. En zodra dat aantal wordt overschreven moeten de overigen thuis online de vergadering volgen. Het is nu nog even niet anders…..

De plaatselijke regeling
Een gemeente moet volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland beschikken over een plaatselijke regeling. Die hadden we als PGD maar door het nieuwe model dat per 29 november 2020 in werking is getreden moest ook die plaatselijke regeling worden aangepast. Onder de oude structuur was dat proces al in gang gezet en een voorgenomen besluit gevallen, maar inmiddels zijn de puntjes op de i gezet en is de regeling in concept gereed. Het was een forse klus en er is hard aan gewerkt door een drietal enthousiaste vrijwilligers.
Wat kunt u verwachten in zo’n plaatselijke regeling?
De landelijke PKN heeft al veel geregeld voor de gemeenten in zogenoemde ordinantiën, maar uiteraard zijn er in elke individuele gemeente details die zelf moeten worden vastgelegd.
Wij hebben een Grote én een Kleine Kerkenraad, met elk specifieke taken en bevoegdheden. Welke dat precies zijn is opgesomd in bedoelde regeling. De PGD heeft twee colleges (het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen) en een tiental werkgroepen, die op hun beurt weer taakgroepen in het leven kunnen roepen.
Duidelijk is vooral dat we met heel veel leden onze schouders onder onze nieuwe structuur hebben gezet en dat er nu regels zijn opgesteld die aangeven hoe we met elkaar willen leven en werken.
De procedure
Nu er een concept ligt is het in de eerste plaats zaak dat ieder gemeentelid daarvan kennis kan nemen en desgewenst erop kan reageren.
Het moderamen stelt u het volgende stappenplan voor:
* vanaf 27 mei kun u de concept Plaatselijke Regeling vinden op de site van de PGD
* de leden van de Grote Kerkenraad krijgen per mail ter informatie alvast een exemplaar van het concept toegezonden.
* vanaf 27 mei tot 10 juni ligt er een (papieren) exemplaar ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Maar vanaf diezelfde datum kunt u ook via het mailadres, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ook vragen om een exemplaar van de regeling toegezonden te krijgen via de mail.
* het moderamen vraagt u uw reacties vóór 10 juni per mail in te dienen bij het adres, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Of, als u liever een brief schrijft, deze dan te richten aan het Kerkelijk Bureau, t.a.v. mevrouw L. Minnema, De Drift 46, 9203 GH Drachten.
* in de tweede helft van juni zullen de reacties dan worden besproken met de leden van de voorbereidende werkgroep waarna al of niet aanpassing van het concept plaatsvindt.
* De Plaatselijke Regeling moet worden vastgesteld door de Grote Kerkenraad en het is onze bedoeling om dit punt op de agenda van de vergadering van 13 september aanstaande te zetten.

Deze klus is dus bijna geklaard, op naar de volgende, want er liggen er nog een flink aantal. ’n Hartelijke groet,
Tett Vaatstra, scriba