Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is dit jaar: 'Van U is de toekomst'. Binnen dit jaarthema worden gedurende het jaar verschillende invalshoeken belicht. Scriba René de Reuver licht het jaarthema 'Van U is de toekomst' toe: “We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.
Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af.

Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”
Het hele interview is te lezen op: site van de PKN

STARTZONDAG PG DRACHTEN 2021
De vakantietijd is weer aangebroken. Sommigen zijn er al op uitgetrokken en nu de scholen dicht zijn, kunnen velen, thuis, dichtbij of veraf, weer genieten van een tijdje rust en ontspanning. Ook de activiteiten in het gemeentewerk binnen de Protestantse Gemeente te Drachten zijn of worden op een laag pitje gezet. Maar daarna kunnen we in het nieuwe seizoen weer uitgerust aan de slag en mogen we - als het een beetje meezit wat corona betreft - met zijn allen weer bezig zijn voor onze gemeente en kunnen we meedoen aan alle activiteiten die geboden worden.
We beginnen het nieuwe seizoen zoals we al jaren gewend zijn met de startzondag. Zoals u hierboven al kunt lezen: het thema is dit jaar: ‘Van U is de toekomst; Uw koninkrijk kome”. Een groepje gemeenteleden is bezig hiervoor een programma samen te stellen. In Geandewei en op de nieuwsbrieven zult u hier de komende tijd meer van kunnen lezen. Maar wat we nu alvast mee kunnen delen: De Startzondag vindt plaats op het parkeerterrein van de Oase. We beginnen dan met een
OPENLUCHTDIENST.
We hopen dan ook lekker veel samen te kunnen zingen! Daarna is er natuurlijk koffie met wat lekkers.

Aan de kinderen is ook gedacht. Er wordt een gezellig programma voor hen samengesteld door de leiding van de Kindernevendienst. Zij zullen actief en creatief bezig zijn met het thema. En daarvoor hebben w uw hulp nodig! Wilt u in uw kasten kijken of u lege schoenendozen hebt en wilt u die dozen dan alvast reserveren voor deze zondag?? Die hebben de kinderen nodig voor hun project.

Het belooft een mooie zondag te worden. Noteer daarom vast in uw agenda: STARTZONDAG: 19 september!
Meer informatie over deze dag zult u de komende weken lezen in Geandewei en in de nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet, namens de commissie Startzondag 2021,
Coby de Vries